Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Nastavno-naučno veće

Nastavno-naučno veće je stručni organ Fakulteta koji odlučuje o pitanjima od interesa za realizaciju nastave, nastavnog, naučnog i istraživačkog rada. Nastavno-naučno veće čine predstavnici odseka iz reda nastavnika.

Članovi Nastavno-naučnog veća

Izbor demonstratora (Oglas, formular)

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Materijal sa sednica Nastavno-naučnog veća:

6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2017. godini
5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2017. godini
4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2017. godini
3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2017. godini
2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2017. godini
1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2017. godini
 
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2016. godini
 
11. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2015. godini
 
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  Vanredna sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
  1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2014. godini
 
  11. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
  1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2013. godini
 
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
  1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2012. godini
 
11. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
  1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2011. godini
 
11. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  8. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  7. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  6. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  5. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  4. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  3. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  2. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
  1. sednica Nastavno-naučnog veća u 2010. godini
 
11. sednica Nastavno-naučnog veća u 2009. godini
10. sednica Nastavno-naučnog veća u 2009. godini
  9. sednica Nastavno-naučnog veća u 2009. godini
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu