Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Službe

◦ Sekretar Fakulteta
Mirjana Galonja
e-mail adresa: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/450 885

◦ Služba za studentska pitanja i nastavu
Koordinator službe: Željka Nestorović
e-mail adresa: stsluzba@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 76
telefon/faks: 021/450 628
Telefoni i email adrese referenata u studentskoj službi

◦ Služba za finansijsko materijalne poslove
Šef službe: Miroslav Radeka
e-mail adresa: racun@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 79, 450 636

◦ Tehnička služba
Šef službe: Miladin Trifković
e-mail adresa: miladin@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 90, 450 732

◦ Služba za opšte i pravne poslove
Koordinator službe: Mirjana Alanović
e-mail adresa: alanovic@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 3897

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte
Koordinator službe: Ljiljana Siriški
e-mail: international@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 3921

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu