Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Razmena zaposlenih
   Mobilnost i stipendije
   Galerija
   Linkovi

   

Početna >
Međunarodna saradnja

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte  

                 
     Ljiljana Siriški               Kristina Ostojić            Tomislav Bukatarević
koordinator Kancelarije         stručni saradnik,              stručni saradnik,
                                  Erazmus+ administrativni
    administrator Centra za
                                            koordinator                        jezike

 
   

 Aleksandra Mirković
   stručni saradnik
 

Kancelarija: M7
Radno vrema: 8.00-15.00
Telefon: +381 21 485 3921
Fax: +381 21 450 856
Imejl: international@ff.uns.ac.rs

Program Erazmus+: erasmus@ff.uns.ac.rs


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu