Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
Vanredna sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva vanrednu sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u SREDU 29.10.2014. godine sa početkom u 10 časova u sali 30/1, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 

1. Utvrđivanje predloga Filozofskog fakulteta za dodelu zvanja profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/15. godini (prilog1, prilog 2)


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu