Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
  Aktuelnosti
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Studentski parlament

Spisak članova Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta

Student prodekan: Jelena Mirić
kontakt: 0656395320; studentprodekan@ff.uns.ac.rs
Predsednik studentskog parlamenta: Kristina Dorić
Potpredsednici: Maja Mijailović i Stojana Dragutinović
Sekretar: Alјoša Palija

Adresa elektronske pošte: stparlament@ff.uns.ac.rs

Ime i prezime Odsek
E-mail

Nenad Knežević

Istorija

 nenadknezevic.knez13@gmail.com

Alјoša Palija

Istorija

aljosa1111@gmail.com

Nina Stokić

Srpska književnost i jezik

nstokic012@gmail.com

Hamza Eminović

Socijalni rad

hamzaeminovic222@gmail.com

Milan Knežević

Istorija

mknezevic1997@yahoo.com

Milica Jandrić

Ruski jezik

jandricmilicazz@gmail.com

Milan Parojčić

Sociologija

mparojcic@gmail.com

Kristina Dorić

Sociologija

kdoric96@gmail.com

Milana Galić

Srpska književnost i jezik

milanagalic7@gmail.com

Maja  Mijailović

Francuski jezik

majam795@gmail.com

Lazar Radan

Istorija

lazo998@gmail.com

Stojana Dragutinović

Sociologija

stojana.dr95@gmail.com

NikolaDevedžić

Istorija

n.devedzicche@gmail.com

Anđela Zec

Žurnalistika

zecandjela@gmail.com

Nina Relјić

Ruski jezik

Ninic2389@gmail.com

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu