Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Izborno veće

Izborno veće čine svi nastavnici koji se nalaze u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim vremenom.
Izborno veće utvrđuje predlog iz izbor u zvanje nastavnika, vrši izbor u zvanje saradnika, raspisuje konkurs i imenuje komisiju za izbor u zvanje, i daje mišljenje za izbor u zvanje iz naučnih oblasti za koje je fakultet matičan.

Materijal sa sednica Izbornog veća:

 39. sednica Izbornog veća u 2019. godini
 38. sednica Izbornog veća u 2019. godini
 37. sednica Izbornog veća u 2019. godini
 36. sednica Izbornog veća u 2019. godini
 35. sednica Izbornog veća u 2019. godini
 34. sednica Izbornog veća u 2018. godini
 33. sednica Izbornog veća u 2018. godini
 32. sednica Izbornog veća u 2018. godini
 31. sednica Izbornog veća u 2018. godini
 30. sednica Izbornog veća u 2018. godini
 29. sednica Izbornog veća u 2017. godini
 28. sednica Izbornog veća u 2017. godini
 27. sednica Izbornog veća u 2017. godini
 26. sednica Izbornog veća u 2017. godini
 25. sednica Izbornog veća u 2017. godini
 24. sednica Izbornog veća u 2016. godini
 23. sednica Izbornog veća u 2016. godini
 22. sednica Izbornog veća u 2016. godini
 21. sednica Izbornog veća u 2016. godini
 20. sednica Izbornog veća u 2016. godini
 19. sednica Izbornog veća u 2016. godini
 18. sednica Izbornog veća u 2015. godini
 17. sednica Izbornog veća u 2015. godini
 16. sednica Izbornog veća u 2015. godini
 15. sednica Izbornog veća u 2015. godini
 14. sednica Izbornog veća u 2015. godini
 13. sednica Izbornog veća u 2015. godini
 12. sednica Izbornog veća u 2014. godini
 11. sednica Izbornog veća u 2014. godini
 10. sednica Izbornog veća u 2014. godini
 9. sednica Izbornog veća u 2014. godini
 8. sednica Izbornog veća u 2014. godini
 7. sednica Izbornog veća u 2013. godini
 6. sednica Izbornog veća u 2013. godini
 5. sednica Izbornog veća u 2013. godini
 4. sednica Izbornog veća u 2013. godini
 3. sednica Izbornog veća u 2013. godini
 2. sednica Izbornog veća u 2012. godini
 1. sednica Izbornog veća u 2012. godini
26. sednica Izbornog veća u 2012. godini
25. sednica Izbornog veća u 2012. godini
24. sednica Izbornog veća u 2012. godini
23. sednica Izbornog veća u 2011. godini
22. sednica Izbornog veća u 2011. godini
21. sednica Izbornog veća u 2011. godini
20. sednica Izbornog veća u 2011. godini
19. sednica Izbornog veća u 2011. godini
18. sednica Izbornog veća u 2010. godini
17. sednica Izbornog veća u 2010. godini
16. sednica Izbornog veća u 2010. godini
15. sednica Izbornog veća u 2010. godini
14. sednica Izbornog veća u 2010. godini
13. sednica Izbornog veća u 2010. godini
12. sednica Izbornog veća u 2009. godini
11. sednica Izbornog veća u 2009. godini
10. sednica Izbornog veća u 2009. godini
9. sednica Izbornog veća u 2009. godini
8. sednica Izbornog veća u 2009. godini
7. sednica Izbornog veća u 2009. godini
6. sednica Izbornog veća u 2008. godini
5. sednica Izbornog veća u 2008. godini
4. sednica Izbornog veća u 2008. godini
3. sednica Izbornog veća u 2008. godini
2. sednica Izbornog veća u 2008. godini
1. sednica Izbornog veća u 2008. godini

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu