Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 18.3.2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 22.2.2016. godine
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Vera Savić
mr Mirna Vidaković

Odsek za istoriju
mr Žarko Dimić

Odsek za pedagogiju
dr Dragana Malešević

Odsek za psihologiju
mr Jelena Matanović

Odsek za slavistiku
mr Nataša Ajdžanović

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Bilјana Babić
mr Marija Tir Borlјa
mr Miloš Pankov

Odsek za srpsku književnost
mr Svetlana Milašinović
mr Maja Plavšić

Odsek za hungarologiju
mr Ferenc Mak

4. Imenovanje komisija za ocenu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Tatjana Milićev, tema: Syntax and information structure of the Old English VP (Sintaksička i informacijsko-strukturalna obeležja glagolske fraze u staroengleskom), Komisija:dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Sabina Halupka-Rešetar, vanr.prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Bilјana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička  lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

Kandidat: mr Bojana Komaromi, tema: Sinestezijska metafora u pridevima u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Komisija: dr Bilјana Radić Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Nadežda Silaški, red. prof. za užu naučnu oblast Međunarodni ekonomski odnosi – Engleski jezik, Ekonomski fakultet, Beograd, dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika.

Kandidat: mr Isidora Votls, tema: Visoke kognitivne funkcije u nastavi lingvističkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja, Komisija: dr Bilјana Radić Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Vesna Pilipović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Univerzitet Union.

Kandidat: mr Viktorija Krombholc, tema: Metafore tela i prostora u romanima Sare Voters, Komisija: dr Vladislava Gordić Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Marija Grujić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Opšta književnost i teorija književnosti, Komparativne studije roda, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Ivana Đurić Paunović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Arijana Luburić Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika.

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Nataša Cvijanović, tema: Predškolski program u Republici Srpskoj kao činilac učenja razvoja djece, Komisija: dr Jasmina Klemenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Milka Olјača, prof. emeritus.

Kandidat: mr Ninoslav Kačarić, tema: Doprinos verske nastave moralnosti mladih,
Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Slađana Zuković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, Želјko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Milka Olјača, profesor emeritus.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Gorana Rakić Bajić, tema: Psihološko blagostanje: provera realnosti konstrukta u okviru multidimenzionog modela Kerol Rif, Komisija: dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vladimir Hedrih, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Mirjana Beara, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, Državni univerzitet, Novi Pazar.

Kandidat: mr Bojana Bodroža, tema: Determinante iluzija samopobolјšanja u situaciji doživlјenog neuspeha, Komisija: dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Vladimir Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Goran Opačić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Iris Žeželј, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Sanja Batić Očovaj, tema: Psihološke determinante emigracije visokoobrazovanih osoba iz Republike Srbije, Komisija: dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vladimir Mihić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragan Popadić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Dušan Vuković, tema: Značaj crta ličnosti i strukture radne motivacije za nivo zadovolјstva karijerom, Komisija: dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vladimir Hedrih, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Nataša Popović, tema: Izražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Ljubica Vlahović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Tatjana Samardžija Grek, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Odsek za slavistiku
Kandidat: mr Dragana Popović, tema: Predikati percepcije u ruskom i srpskom jeziku, Komisija:dr Dušanka Mirić, vanr. profesor u penziji, Filozofski fakultet u Novom Sadu, uža naučna oblast Rusistika, mentor, dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika.

Kandidat: mr Maja Krstić, tema: Leksički krnji glagoli i njihova upotreba u savremenom ruskom i srpskom jeziku, Komisija:dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, dr Radoslava Trnavac, docent, za užu naučnu oblast Rusistika.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Bilјana Savić, tema: Rečnik vladarskih žitija arhiepiskopa Danila II (prema prepisu Danilovog zbornika u Arhivu SANU 1553. god.), Komisija: dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Nataša Dragin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Viktor Savić, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Milena Zorić, tema: Slavenizmi i knjiške reči u dramskim delima Jovana Sterije Popovića – tragedije i rane komedije, Komisija: dr Isidora Bjelaković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Aleksandar Milanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Kandidat: mr Zoran Simić, tema: Sintaksa padeža u romanijskim govorima Starog Vlaha: metaforizacijaprostora, Komisija: dr Slobodan Pavlović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Žarko Bošnjaković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, komentor, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Sofija Miloradović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Niš; naučni savetnik za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Institut za srpski jezik SANU.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Vlaho Bogišić, tema: Miroslav Krleža u srpskoj književnosti (Problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi 20. stolјeća), Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, komentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Mirjana D. Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zvonko Kovač, red. prof. za užu naučnu oblast Južnoslavenske književnosti, Filozofski fakultet, Zagreb, dr Želјko Milanović, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Kandidat: mr Ruža Perunović, tema: Jevrejski arhetip u prozi Aleksandra Tišme, Komisija: dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Snežana Baščarević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Učitelјski fakultet, Leposavić.

Kandidat: mr Ankica Vučković, tema: Srpski roman za decu na početku 21. veka u svetlu književnih nagrada (2001-2010), Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Snežana Šarančić Čutura, vanr. prof. za užu naučnu oblast Književne nauke, Pedagoški fakultet, Sombor.

Kandidat: mr Dragana Bedov, tema: Misao Nikolaja Timčenka o srpskim piscima 20. veka, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milo Lompar, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filološki fakultet, Beograd, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Kandidat: mr Suzana Jovanović, tema: Inovacije u nastavi na primerima pesnika moderne u srpskoj književnosti s početka 20. veka, Komisija: dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Dragan Bošković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost 20. veka, Filološki fakultet, Kragujevac.

5. Usvajanje izveštaja o ceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

mr Jasmina Pivnički

6. Odustajanje od mentorstva za izradu doktorske disertacije

Doc. dr Đorđe Despić obaveštava Nastavno-naučno veće da odustaje od mentorstva nad izradom doktorske disertacije pod naslovom Motivi stvarnosne proze u književnom delu Dragoslava Mihailovića kandidatkinje mr Sonje Kapetanov.

Prof. dr Ana Marić obaveštava Nastavno-naučno veće da odustaje od mentorstva nad izradom doktorske disertacije pod naslovom Slovensko-srbský bilingvizmus vo Vojvodine (Slovačko-srpska dvojezičnost u Vojvodini) kandidatkinje mr Zuzane Tirove.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Dragan Žulјević, master

8. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: Filip Krčmar, master, tema: Trontalska županija 1860-1918, Komisija: dr Zoltan Đere, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik Komisije, dr Miloš Jagodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd, dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Kristina Ranđelović, master, tema: Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost, Komisija: dr Petar Čolović, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Ljilјana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Snežana Stojilјković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Vladimir Hedrih, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije filozofije
Kandidat: Nevena Jevtić, master, tema: Problem kritike kod Hegela, Komisija: dr Aleksandar Čučković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica, predsednik Komisije, dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Kandidat: Mina Đikanović, master, tema: Pojam slobode u filozofiji nemačkog idealizma, Komisija: dr Želјko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Branko Balј, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Kandidat: Marica Rajković, master, tema: Estetika u filozofiji nemačkog idealizma, Komisija: dr Želјko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Iva Draškić Vićanović, red. prof. za užu naučnu oblast Estetika, Filološki fakultet, Beograd, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Ana Stipančević, master (prilog)

Doktorske studije jezik i književnost
Snežana Šević, master
Ivana Janjić, master
Albina Milanov, master

10. Usvajanje izveštaja o podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
Odsek za romanistiku
Slavica Stupar

Odsek za srpsku književnost
Mirjana Karanović

11. Imenovanje komisije za ocenu doktorske disertacije (interdisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu)

Kandidat: mr Marta Terteli Telek, tema: Különböző típusú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése az anyanyelv tanításában (Razvijanje sposobnosti kreativnog čitanja različitih tipova tekstova u nastavi maternjeg jezika), Komisija: dr Josip Ivanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Učitelјski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, mentor, dr Hargita Horvat Futo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Eva Vukov Rafai, docent za užu naučnu oblas Lingvistika sa metodikom mađarskog jezika, Učitelјski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija.

12. Imenovanje komisije za izbor u zvanje naučnog savetnika

Kandidat: dr Drago Nјegovan, viši naučni saradnik, predlog komisije: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

13. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. juna 2016. godine do 30. novembra 2016. godine radi nastavka korišćenja stipendije fondacije Aleksander fon Humboldt. Obaveze prema studentima u celosti će preuzeti doc. dr Svetozar Boškov.

Odsek za komparativnu književnost
Molba doc. dr Vladimira Gvozdena Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. maja do 15. juna 2016. godine radi odlaska na Univerzitet Pompeu Farb u Barseloni, Španija gde će boraviti kao gostujući predavač u okviru programa ErasmusMundusAction 2 ProjectSigmaAgile. Časovi će biti nadoknađeni pre odlaska, dok će ispit biti organizovan nakon 15. juna.

Odsek za medijske studije
Molba doc. dr Dejana Pralice i doc. dr Jelene Kleut Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 28. aprila 20106. godine radi posete Odseku za novinarstvo Hovest univerziteta u Kortrejku, Belgija. Nastavne i druge obaveze biće realizovane u saradnji sa prof. dr Dubravkom Valić Nedelјković i doc. dr Vladimirom Barovićem, asistentkinjom Smilјanom Milinkov i stručnom saradnicom Draganom Prodanović.

Odsek za romanistiku
Molba lektora stranca za italijanski jezik dr Marija Liguorija Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 28. marta 2016. godine do 7. aprila 2016. godine radi putovanja u Italiju. Studentima su za konsultacije koje su predviđene u toku studijske nedelјe na raspolaganje stavlјni dodatni termini.

Odsek za slovakistiku
Molba asistentkinje Jasne Uhlarik Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 12. septembra 2016. godine radi učešća na međunarodnoj slavističkoj konferenciji POLYSLAV XX koja će se održati na Pedagoškom univerzitetu u Moskvi.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Svetlane Tomin Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 9. do 20. aprila 2016. godine radi odlaska na stručnu ekskurziju u Jermeniju, u organizaciji vizantologa sa Oksforda. Časovi će biti nadoknađeni u toku studijske nedelјe.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Helena Kurtain, profesor emeritus, Univerzitet Viskonsin, Milvoki, SAD, studentima i zaposlenima Filozofskog fakulteta 18. maja 2016. godine održi predavanje iz oblasti Metodike nastave engleskog jezika na ranom uzrastu.

Molba doc. dr Nine Muždeke Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciji Noir in the Nort, koja će se održati na Univerzitetu Islanda u Rejkajviku 16. i 17. novembra 2016. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje trećeg. elektronskog izdanja naučne monografije Semantika i pragmatika reči prof. dr Tvrtka Prćića, u Digitalnoj biblioteci Fakulteta, u rubrici monografije. Za recenzente se predlažu akademik Milorad Radovanović i prof. dr Ranko Bugarski, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje ciklusa predavanja pod nazivom: Skandinavski jezici i kulture. U okviru pomenutog ciklusa bila bi održana tri predavanja: dr Sofija Bilandžija, docent i zamenik šefa Katedre za germanistiku, Grupa za skandinavske jezike i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu održala bi dva predavanja, jedno u aprilu, drugo u maju i to na sledeće teme: Nordijski jezici u vremenu i prostoru i Međusobno razumevanje u Skandinaviji. Treće predavanje bi održao dr Dorijan Hajdu, docent na Katedri za germanistiku, Grupa za skandinavske jezike i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Snežane Vukadinović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Feniks ili o večnosti. Za recenzente se predlažu: prof. dr Ifigenija Radulović, prof. dr Snežana Božanić i doc. dr Ana Elaković Nenadović, Filozofski fakultet, Beograd. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet.

Molba prof. dr Momira Samardžića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na projektu La deuda exterior como mechanismo de transformacion politic, social y cultural: el mundo iberico y el mediterraneo oriental, 1814-1914 (Spolјašni dug kao mehanizam političke, društvene i kulturne transformacije: iberijski svet i Istočni Mediteran, 1814-1914) koji finansira Ministarstvo ekonomije Kralјevine Španije.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Meseca arheologije u letnjem semestru šklske 2015/16. godine. Program je osmišlјen kao serija predavanja o različitim temama iz oblasti arheologije, od praistorije do srednjeg veka. Program bi se realizovao kroz 8 predavanja, utorkom i četvrtkom u toku maja meseca.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da u okviru projekta Studentske onlajn novine Univerzitetski odjek, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, organizuje posete medijskim kućama u Beogradu i Nišu. Jednodnevna studijska poseta beogradskim medijima RTS, Vreme i Politika bila bi organizovana 19. aprila 2016. godine. Dvodnevna poseta niškim medijima Južne vesti i Studentski dnevni list bila bi organizovana 10. maja 2016. godine. U poseti beogradskim i niškim medijima učestvovaće osam članova redakcije Univerzitetski odjek, kao i nastavnice i saradnice Odseka za medijske studije, doc. dr Jelena Kleut, asistentkinja mr Brankica Drašković, asistentkinja mast. Smilјana Milinkov i stručna saradnica Dragana Prodanović. Tokom pripreme programa pratiće se Uputstvo za bezbedan rad studenata na stručnoj ekskurziji.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše na interni poziv Regionalnog programa za promociju istraživanja u društvenim naukama na Zapadnom Balkanu. Medijski centar bi se na konkurs prijavio sa projektom Evropska unija u medijima i na društvenim mrežama.

Molba doc. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na konferenciju eLearning and Software for Educatin Conference, koja će se održati u periodu od 21. do 24. aprila 2016. godine u Bukureštu, Rumunija.

Molba doc. dr Dejana Pralice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Izazovi i ograničenja lokalnih medija u Vojvodini. Učesnici na projektu biće: prof. dr Dubravka Valić Nedelјković, doc. dr Vladimir Barović, dr Zoltan Geler, stručni saradnik, dr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Pedagoški aspekti slobodnog vremena mladih. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine,pod rukovodstvom prof. dr Radovana Grandića. Učesnici na projektu biće: prof. dr Svetozar Dunđerski, prof. dr Jovana Milutinović, prof. dr Zoroslav Spevak, prof. dr Olivera Gajić, prof. dr Spomenka Budić, prof. dr Milica Andevski, prof. dr Marijana Kosanović, prof. dr Jelena Đermanov, dr Milena Letić, dr Bilјana Lungulov i asistentkinja Borka Malčić.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Prevencija rizičnog ponašanja srednjoškolaca: faktori porodičnog i školskog okruženja. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine,pod rukovodstvom prof. dr Olivere Knežević Florić. Učesnici na projektu biće: prof. dr Svetlana Kostović, prof. dr Slađana Zuković, dr Stanislava Marić Jurišin, asistent Stefan Ninković, asistentkinja Nataša Kovačević i studentkinja doktorskih studija Senka Slijepčević.

Molba prof. dr Jasmine Klemenović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće u radu Programskog odbora na Interdisciplinarnoj naučno-stručnoj konferenciji Svakodnevni život deteta koja će se održati u periodu od 17. do 19. novembra 2016. godine u Novom Sadu, u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Udruženja vaspitača Vojvodine.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju izložbe postera, 20. aprila 2016. godine u prizemlјu zgrade Fakulteta, studenata 1. i 3. godine u okviru predmeta Predškolska pedagogija 2. Izložba je inspirisana sentencom Književnost otkriva ono što stvarnost skriva (Džasmin Vest).

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da na predmetu Pedagoško-metodički praktikum 1 gosti na predavanju tokom aprila meseca budu Vesna Bogdanov Štark, Razvojno savetovalište, zdravstvena ustanova Jovan Jovanović Zmaj, Zoran Saveski, Savetovalište za porodicu, PU Radosno detinjstvo i tokom maja meseca Olivera Isaković ispred prihvatilišta za decu i omladinu, Centar za socijalni rad grada Novog Sada.

Molba prof. dr Olivere Gajić i prof. dr Spomenke Budić Nastavno-naučnom veću da im odobri učešće na projektu pod nazivom Efekti interdisciplinarnog pristupa nastavi prirodnih nauka na ostvarenost obrazovnih standarda. Nosilac projekta je Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, a rukovodilac projekta je prof. dr Tomka Milјanović.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gosti predavači na Tribini Odseka u aprilu 2016. godine budu: Valentina Baić, sa Kriminalističko policijske akademije u Beogradu. Tema Tribine: Detekcija laganja i Vuk Ršumović, režiser, Studije divlјe dece – filmska perspektiva. Tačan datum i vreme Tribine biće blagovremeno objavlјeni nakon dogovora sa učesnicima.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje rad pod naslovom Relation between attitudes toward gender roles and gender prejudices of Serbian students studentkinje master studija Ksenije Šimoković, koji će biti prezentovan na naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u Varšavi, Polјska od 13. do 16. jula 2016.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji master studija Kseniji Šimoković za učešće na naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u Varšavi, Polјska od 13. do 16. jula 2016.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizaciju stručne konferencije na temu Podrška porodici: aktuelni trendovi u razvoju programa kućnih poseta porodicama u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju, Beograd, i Mrežom organizacija za decu Novog Sada. Stručno savetovanje bi se održalo u subotu, 14.5.2016. godine, kao način obeležavanja Međunarodnog dana porodice.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje u Novom Sadu. Ugovorom o saradnji omogućila bi se stručna praksa naših studenata u ovoj ustanovi socijalne zaštite, kao i zajednički rad na istraživačkim i primenjenim projektima vezanim za razvoj usluga u oblasti zaštite dece.

Molba doc. dr Velјka Jovanovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Psihološka otpornost i kvalitet života: Individualni, interpersonalni i socijalni činioci. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, prof. dr Marija Zotović Kostić, prof. dr Ivan Jerković, doc. dr Jasmina Pekić, doc. dr Jelena Šakotić Kurbalija, prof. dr Miroslav Gavrić, vanr. prof. sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH, prof. dr Ljilјana Kaliterna Lipovčan, red. prof. na Institutu društvenih znanosti u Zagrebu, Hrvatska. Pored navedenih nastavnika i saradnika, na projektu bi bili angažovani i studenti doktorskih studija psihologije Milica Lazić i Nikolija Rakočević.

Molba prof. dr Snežane Smederevac Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Unapređenje procesa psihološke procene u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: prof. dr Dušanka Mitrović, prof. dr Jasmina Kodžopelјić, doc. dr Petar Čolović, doc. dr Dejan Pajić i Ilija Milovanović, asistent.

Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Sociokulturne i psihološke determinante aktivizma mladih u Vojvodini. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: doc. dr Bojana Dinić, doc. dr Boris Popov, mr Jelena Matanović, asistent, i mr Bojana Bodroža, asistent, dr Bilјana Lungulov, sa Odseka za pedagogiju, i doc. dr Aleksej Kišjuhas, sa Odseka za sociologiju. Pored navedenih nastavnika i saradnika, na projektu bi bila angažovana i studentkinja doktorskih studija psihologije Dragana Jelić.

Molba doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Kapaciteti predškolskih ustanova za podršku porodicama dece sa hroničnim bolestima i/ili smetnjama u razvoju. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: prof. dr Ivan Jerković, prof. dr Jasmina Klemenović, sa Odseka za pedagogiju, prof. dr Špela Golubović, doc. dr Tatjana Krstić, Nina Brkić, asistent, sa Katedre za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, Medicinski fakultet, Novi Sad. Pored navedenih nastavnika i saradnika, na projektu bi bila angažovana i studentkinja doktorskih studija psihologije Milana Rajić, koja bi, ukoliko projekat bude odobren, bila angažovana kao istraživač saradnik.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje rad pod naslovom What predicts political orientation of young people in Serbia? i The trust of young people from Serbia in state institutions studentkinje master studija Marije Karan, koji će biti prezentovani na naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u Varšavi, Polјska od 13. do 16. jula 2016.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji master studija Mariji Karan za učešće na naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u Varšavi, Polјska od 13. do 16. jula 2016.

Molba doc. dr Ane Genc Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Razvoj kreativnih potencijala studenata. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: dr Milena Letić sa Odseka za pedagogiju, dr Maja Vukadinović, Visoka poslovna škola, Novi Sad, prof. dr Agota Vitkai Kučera sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Pored navedenih nastavnika i saradnika, na projektu bi bila angažovana i studentkinja doktorskih studija psihologije Bilјana Trifunović.

Odsek za romanistiku
Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za realizaciju bilateralnog projekta pod nazivom Nastava stranih jezika u Sloveniji i Srbiji – implementacija smernica Saveta Evrope, između Republike Srbije i Republike Slovenije. Učesnici na projektu biće Vesna Hadži Požgaj, Tatjana Balažič Bulc, Jana Kenda, Meta Lah, sa Filozofskog fakulteta u Ljublјani, prof. dr Snežana Gudurić, doc. dr Aleksandra Blatešić, asistentkinja Ivana Janjić i Lidija Čolević, lektor za srpski jezik na Univerzitetu u Bukureštu.

Molba mr Nataše Popović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu za razmenu osoblјa na Univerzitetu u Poatjeu, Francuska, u okviru programa Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood.

Odsek za rumunistiku
Molba doc. dr Virđinije Popović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na međunarodnu naučnu konferenciju eLearning and Software for Education, koja će se održati 21. i 22. aprila 2016. godine u Bukureštu, Rumunija.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da zajedno sa Univerzitetom iz Galacija, Rumunija, konkuriše na projektu Departmana za Rumune iz dijaspore kod Vlade Rumunije za projekat pod nazivom Promocija kulturnog identiteta Rumuna iz Republike Moldavije i Srbije kroz kurseve za usavršavanje i kroz razmenu iskustava. (Promovarea valorilor cultural-identitare românești în Republica Moldova și Serbia prin cursuri de formare/perfecționare și schimburi de experiență).

Molba doc. dr Virđinije Popović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje dugoročnog projekta pod nazivom Jezik i književnost na rumunskom jeziku u Vojvodini u 21. veku. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: prof. dr Marina Puja Badsku, prof. dr Laura Spariosu, mr Rodika Ursulesku Miličić i asistentkinja Ivana Janjić.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Dvojezičnost, književni procesi, obrazovanje, identitet u kontekstu savremenih slovačko-srpskih relacija u Vojvodini kroz multidisciplinarni pristup, pod rukovodstvom doc. dr Marine Šimak Spevakove. Učesnici na projektu viće: prof. dr Jarmila Hodolič, prof. dr Miroslav Dudok, prof. dr Ana Marić, prof. dr Zoroslav Spevak, prof. dr Adam Svetlik, prof. dr Ana Makišova, doc. dr Ružena Šimonji Černak, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Daniela Marčokova, mr Zuzana Tirova i asistentkinja Jasna Uhlarik.

Molba mr Zuzane Tirove Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (Socio)lingvistika: perspektívy, limity a mýtykoja će se održati od 11. do 13. aprila 2016. godine u Smolenjicama, Slovačka Republika, u organizaciji Slovačke akademije nauka iz Bratislave.

Molba prof. dr Jarmile Hodolič Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Divadelné múzy na Dolnej zemi koja će se održati u Nadlaku, Rumunija, od 18. do 19. marta  2016. godine.

Molba asistentkinje Jasne Uhlarik Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na međunarodnoj slavističkoj konferenciji POLYSLAV XX koja će se održati u periodu od 4. do 11. septembra 2016. godine na Pedagoškom univerzitetu u Moskvi.

Odsek za sociologiju
Molba doc. dr Jovane Čikić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na pokrajinskom projektu Suša i nedostaci vode u Vojvodini – upravlјanje rizicima i ublažavanje posledica po privredu i stanovništvo, u periodu od 2016-2019. godine, rukovodilac projekta je prof. dr Dragan Dolinaj sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Molba prof. dr Dušana Marinkovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da  konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Regionalzacija migrantske krize u AP Vojvodini. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: prof. dr Ljubinko Pušić, prof. dr Srđan Šlјukić, prof. dr Žolt Lazar, doc. dr Jovana Čikić, doc. dr Snežana Stojšin, doc. dr Marica Šlјukić, doc. dr Dušan Ristić, asistent dr Ana Pajvančić Cizelј, prof. dr Jasmina Đorđević, prof. dr Darko Gavrilović, prof. dr Imre Nađ, doc. dr Tamara Jovanović, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, mr Marica Petrović, istraživač saradnik, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad, i prof. dr Ljubiša Despotović, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad.

Molba prof. dr Srđana Šlјukića, predsednika Srpskog sociološkog društva,  Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se ovogodišnja skupština Srpskog sociološkog društva održi na Filozofskom fakultetu 23. aprila 2016. godine.

Molba prof. dr Valentine Sokolovske Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu Fondacije za otvoreno društvo pod nazivom Inkluzija Roma za projekat pod nazivom Društvena (ne)umreženost Roma kao prepreka njihovoj društvenoj pokretlјivosti. projekat bi trajao godinu dana, a na njemu bi učestvovali: prof. dr Miloš Milenković, Filozofski fakultet, Beograd i doc. dr Isidora Jarić, Filozofski fakultet, Beograd.

Molba doc. dr Marka Škorića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta pod nazivom Kulturno nasleđe i identitet u kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine, a učesnici na projektu biće: prof. dr Pavle Sekeruš, prof. dr Pavle Milenković, prof. dr Valentina Sokolovska, doc. dr Jelena Kleut, doc. dr Aleksej Kišjuhas, asistent Ana Bilinović i asistent Aleksandar Tomašević.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Roland Orčik sa Instituta sa slavističke studije, Univerzitet u Segedinu, 28. i 29. marta 2016. godine održi predavanja studentima osnovnih akademskih studija Srpske književnosti.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Savi Damjanovu, prof. dr Jasmini Jokić, doc. dr Sanji Paripović Krčmar i asistentkinji Jeleni Marićević da konkurišu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na Međunarodni slavistički naučni skup koji će se održati u periodu od 21. do 23. aprila 2016. godine na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski, Sofija, Bugarska.

Molba prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da na kurs Srpska drama 20. veka – tradicija i inovacija pozove sledeće goste-predavače: dr Svetislava Jovanova, dramaturga SNP-a, dr Ivanu Ignjatov Popović, sa Više škole za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, i dr Miroslava Radonjića, direktora Sterijinog pozorja.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sledeće aktivnosti u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini:

 • 18. februara – prikaz 1. broja časopisa PHILOS
 • 9. marta – prikaz knjige dr Eve Toldi
 • 15. marta – Program kreativne radionice pripremlјene povodom proslave nacionalnog praznika mađarskog naroda
 • 13. april – prikaz knjige Bal-kánon (studije o delima Janoša Siverija)
 • 27. april – saopštenje rezultata konkursa za pisanje eseja u 2016. godini
 • 11. maja – prikaz knjige dr Eve Hoža
 • 18. maja – program nastavnika i studenata Ostrvo Umberta Eka.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da doc. dr Benjamin Flander sa Univerziteta u Mariboru na Fakultetu u periodu od 21. marta do 21. aprila 2016. godine, održi ciklus od tri predavanja pod naslovom Savremena kritička filozofija prava u okviru redovnog kursa iz Filozofske antropologije.

Ostalo
Molba doc. dr Aleksandra Kavgića, zamenika koordinatora studijskog programa MAS Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se logo i link kompanije MemSource postavi na donji deo sajta Fakulteta i da se na sajtu objavi vest da je kompanija MemSource Fakultetu dala besplatan neograničen broj licenci za korišćenje njihovih programa za prevođenje na računaru i na internetu, te da će se licenca koristitit u okviru studija na MAS Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje i MAS Engleski jezik i književnost.

Molba Fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu da pomogne nastavak i dalјi rad Novosadskog književnog festivala Razgovori o lјubavi (prema čitanju) na brodu Cepelin u Novom Sadu.

Molba dr Milјane Barjamović, angažovane u okviru projekta Pravo na prvu šansu, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje i sprovođenje besplatne radionice Rad na Elektronskoj interaktivnoj tabli – atraktivnije, dinamičnije i sadržajnije učenje, koja je namenjena svim zaposlenim nastavnicim, istraživačima i saradnicima na Fakultetu.

Molba dr Milјane Barjamović, angažovane u okviru projekta Pravo na prvu šansu, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da u osnovnoj školi sprovede testiranje softvera koji je kreiran za učenje jedne teme iz gramatike srpskog jezika u osnovnoj školi.

Kancelarija za međunarodnu saradnju predlaže Nastavno-naučnom veću da usvoji Pravilnik o mobilnosti i akademskom priznavanju perioda mobilnosti.

15. Saglasnosti-nastava

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za zamenu izbornog predmeta iz izbornog bloka 3 studijskog programa MAS Komparativna književnost sa teorijom književnosti Postkolonijalni romanopisci predmetom Utopija u engleskoj književnosti prof. dr Zorice Đergović Joksimović. Izmena se odnosi samo na tekuću školsku godinu zbog odsustva doc. dr Arijane Luburić Cvijanović.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini:
Marina Šafer:

 • 2 časa vežbanja iz Leksikologije 2 studijskih grupa Srpska filologija (3. godina) pod mentorstvom doc. dr Dušanke Vujović
 • 2 časa vežbanja iz Osnova sintakse studijskih grupa Francuski jezik i književnost (2. godina), Ruski jezik i književnost (2. godina), Slovački jezik i književnost (3. godina) pod mentorstvom prof. dr Milivoja Alanovića.

Mila Dragić:

 • 2 časa vežbanja iz Osnova sintakse studijske grupe Nemački jezik i književnost (2. godina) pod mentorstvom prof. dr Milivoja Alanovića
 • 2 časa vežbanja iz Derivatologije studijskih grupa Srpska filologija (2. godina) i Srpska filologija u kontaktu (2. godina) pod mentorstvom doc. dr Milana Ajdžanovića.

Mirela Ivanić:

 • 1 čas vežbanja iz Metodičkih sistema studijske grupe Srpska filologija u kontaktu (4. godina) pod mentorstvom prof. dr Gordane Štasni
 • 2 časa vežbanja iz Metodike s osnovama glotodidaktike studijske grupe Srpska filologija pod mentorstvom prof. dr Gordane Štasni

Sanje Brdar:

 • 4 časa vežbanja iz Standardizacije studijskih grupa Srpska filologija (3. godina), i Srpska filologija u kontaktu (3. godina) pod mentorstvom doc. dr Isidore Bjelaković

Timea Tot:

 • 2 časa vežbanja iz Srpskog jezika u kontaktu s mađarskim studijske grupe Srpska filologija u kontaktu (4. godina) pod mentorstvom prof. dr Dušanke Zvekić Dušanović
 • 2 časa vežbanja iz Nauke o prevođenju studijske grupe Srpska filologija u kontaktu (3. godina) pod mentorstvom prof. dr Hargite Horvat Futo.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Ivane Bajšev, studentkinje druge godine doktorskih studija u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini za sledeće predmete: Školska pedagogija 2 sa fondom od 4 časa vežbi nedelјno pod mentorstvom prof. dr Svetlane Kostović i Nacionalna istorija pedagogije 2 sa fondom od 4 časa vežbi nedelјno pod mentorstvom prof. dr Svetozara Dunđerskog.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za povećanje upisne kvote studenata na MAS Srpka književnost sa odobrenih 50 na 85 mesta (prilog).

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini:

 • Mine Đikanović, na predmetu Etika sa fondom od 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Milenka Perovića
 • Nevene Jevtić, na predmetu Filozofska antropologija, sa fondom od 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Dragana Prola i Filozofija duha, sa fondom od 2 časa nedelјno pod mentorstvom prof. dr Damira Smilјanića.

16. Predlog studijskog programa MAS Istorija Jugoistočne Evrope

17. Produžetak radnog odnosa u školskoj 2016/17. godini

Odsek za psihologiju
prof. dr Snežana Milenković

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
prof. dr Vladislava Ružić

Odsek za srpsku književnost
prof. dr Gojko Tešić

Odsek za filozofiju
prof. dr Milenko Perović

18. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Une Popović radi izvođenja dela nastave na doktorskim studijama na studijskim programima DAS Likovne umetnosti, DAS primenjene umetnosti, DAS Kompozicije i DAS Dramske i audiovizuelne umetnosti iz predmeta Filozofija umetnosti 2+0.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Snežane Tovilović predmet Veštine komuniciranja (fond časova: 2+0), u letnjem semestru, 3. godina studijskih programa osnovnih akademskih  studija Medicinske rehabilitacije i osnovnih akademskih studija Zdravstvene nege.

Molba Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Vladimira Barovića u letnjem semestru za sledeće predmete: Istorija žurnalizma sa fondom od 3 časa predavanja i Novinarstvo i štampani mediji sa fondom od 2 časa predavanja na Studijskom programu za novinarstvo.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Jovane Čikić u letnjem semestru za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija (2+1).

19. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dušana Marinkovića za izborni predmet Sport kao socijalni kapital (3+0) u letnjem semestru, prof. dr Srđana Šlјukića za obavezni predmet Sociologija sporta (4+0) u zimskom semestru i izborni predmet Sport kao socijalni kapital (3+0) u letnjem semestru, prof. dr Ljubinka Pušića za izborni predmet Sport i urbano okruženje (3+0) u letnjem semestru, prof. dr Žolta Lazara za izborni predmet Sport i mediji (3+0) u zimskom semestru, doc. dr Dušana Ristića za izborni predmet Sport i mediji (3+0) u zimskom semestru, doc. dr Jelice Petrović za izborni predmet Psihologija uspeha u sportu (3+0) u zimskom semestru na MAS Menadžment u sportu, doc. dr Jelene Redli za izborne predmete Forenzička lingvistika 1 (2+2+1) i Forenzička lingvistika 2 (2+2+1) u letnjem semestru i doc. dr Jelene Kleut za izborni predmet Komunikologija (3+2) u letnjem semestru na MAS Forenzika.

20. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2016/17. godini.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ljudmile Popović sa Filološkog fakulteta u Beogradu za predmete Ukrajinski jezik 1, Ukrajinski jezik 2, Ukrajinski jezik 3 i Ukrajinski jezik 4 sa fondom časova 2+2.

21. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2016/17. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca, Elizabet Salmor i Stivena Krajevskog, u školskoj 2016/17. godini.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca u školskoj 2015/16. godini:
1. Paula Grubera, lektora za nemački jezik
2. Ditmara Unterkoflera, lektora za nemački jezik
3. Ivana Vlasenka, DAAD lektora za nemački jezik

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca prof. dr Daniela Sorina Vintile sa Univerziteta Tibiskus u Temišvaru u školskoj 2016/17. godini.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca u školskoj 2016/17. godini:
1. Floriana Ferea, lektora za francuski jezik
2. Rosario Bolivar Oćando, lektora za španski jezik
3. Moisesa Morena, lektora za španski jezik
4. Karol Bečanović, lektora za francuski jezik
5. Maria Liguorija, lektora za italijanski jezik

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Karoline Bednaž kao lektora za polјski jezik u školskoj 2016/17. godini.

Odsek za slovakistiku
Odsek za slovakistiku predlaže Nastavno-načnom veću da se sadašnjoj lektorki za slovački jezik Marti Součkovoj produži angažovanje u školskoj 2016/17. godini.

Odsek za hungarologiju
Odsek za hungarologiju predlaže Nastavno-načnom veću da se sadašnjem lektoru za mađarski jezik Šandoru Bordašu produži angažovanje u školskoj 2016/17. godini.

22. Izbor članova veća doktorskih studija Fakulteta

23. Imenovanje komisija za prijemne ispite u školskoj 2016/17. godini i termini Dana otvorenih vrata.

24. Razno

Odsek za anglistiku
Doc. dr Bilјana Radić Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji nastavnika engleskog jezika koja se održala u Topolšicama u Sloveniji u periodu od 3. do 6. marta 2016. godine.

Odsek za psihologiju
Prof. dr Dušica Đurđević Filipović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji pod nazivom 17th International Morphology Meeting koja je održana u periodu od 17. do 21. februara 2016. godine u Beču, Austrija.

Igor Lekić, stručni saradnik za digitalizaciju, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na projektu Perun (2014).

Odsek za rumunistiku
Asistentkinja Ivana Janjić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na seminaru pod nazivom Die Vojvodina – Umbrüche und Neugestaltung einer europäischen Region koji je održan u periodu od 21. do 26. februara 2016. godine u Kisingenu, Nemačka .

Dr Milјana Barjamović, angažovana u okviru pokrajinskog projekta Pravo na prvu šansu, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o sprovedenom anketiranju studenata.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu