Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Sticanje naučnih zvanja

Potrebna dokumentacija
Naknada
Formulari
Pravilnik o sticanju zvanja

Pravilnik o postupku, načinu vrednovaja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
Zakon o nauci i istraživanjima

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu