Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja  kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

Početna >
Akreditacija Filozofskog fakulteta

 

Akreditovani studijski programi 2013

23.1.2018.
Dopuna3 dozvole za rad

24.11.2016.
Dopuna1 dozvole za rad
Dopuna2 dozvole za rad

23.3.2015.
Dozvola za rad Filozofskog fakulteta 2015. godine.

01.12.2009.
Na ceremoniji povodom Dana Filozofskog fakulteta, 1. decembra, pokrajinski sekretar za obrazovanje dr Zoltan Jegeš je dekanici prof. dr Ljiljani Subotić uručio dozvolu za rad.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu