Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Alumni klub Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

O Klubu:

Misija i vizija kluba

Misija Alumni kluba Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je uspostavljanje velike zajednice Fakulteta i bivših studenata sa svrhom unapređenja kvaliteta rada i života na Fakultetu, šireg promovisanja i angažovanja obrazovnih i istraživačkih kapaciteta Fakulteta, kao i sa svrhom unapređenja profesionalnih kvaliteta i društvenog života alumnista Fakulteta. 

Vizija Alumni kluba Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je da se zajednica Fakulteta i alumnista stvara kroz otvorenu komunikaciju u kojoj će predstavnici Fakulteta učiti o potrebnim promenama obrazovnih i stručnih programa, o pravcima daljeg razvoja obrazovnih i istraživačkih potencijala Fakulteta kao i da se, kroz raznovrsne aktivnosti kluba i programe celoživotnog učenja, omogući alumnistima da steknu nova profesionalna znanja i da unaprede kvalitet svog društvenog života.

Ciljevi Alumni kluba Filozofskog fakulteta:

1. uspostavljanje aktivne zajednice i održavanje veza između Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i njegovih bivših studenata koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali,
2. međusobno povezivanje nekadašnjih studenata i
3. razvijanje saradnje između Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade naši nekadašnji studenti.

Program rada Alumni kluba Filozofskog fakulteta

Svrha aktivnosti Kluba je otvaranje komunikacije između Filozofskog fakulteta i alumnista. Prema koncepciji rada Kluba to se može ostvariti kroz dva tipa aktivnosti:

I Stalno otvorene aktivnosti Kluba i
II Organizacija povremenih događaja za alumniste.

I Stalno otvorene aktivnosti Alumni kluba

1. Programi saradnje alumnista i Fakulteta: formiranje timova alumnista i predstavnika Fakulteta koji bi se bavili razvojnim planovima u domenu obrazovanja i istraživanja:

  tim za procenu potrebe za daljim stručnim usavršavanjem alumnista,
  tim za uspostavljanje logističke podrške za stručnu praksu studenata Fakulteta u kompaniji u kojoj je alumnista zaposlen,
  tim za pisanje aplikacija i sprovođenje projekata saradnje Fakulteta i poslovnog sektora,
  sprovođenje istraživanja u kompanijama u kojima su alumnisti zaposleni,
  učešće alumnista kao demonstratora u nastavi na Fakultetu,
  sprovođenje zajedničkih aktivnosti u nalaženju sponzora kao i drugi zajednički projekti. 

2. Forum za inovacije. Poziv alumnistima da na Internet stranici Kluba komentarišu tekuće programe obrazovanja i stručnog usavršavanja na Filozofskom fakultetu. Forum će biti moderiran od strane koordinatora Kluba i nalaziće se na Internet stranici Kluba: uskoro dostupna.

3. Forum za razvoj aktivnosti Kluba. Poziv alumnistima da na Internet stranici Kluba predlažu i komentarišu predloge drugih u vezi sa budućim razvojem programa aktivnosti Kluba.

4. Servisi za alumniste

  a) distribucija kontakt-informacija o drugim alumnistima
     (uz saglasnost svakog alumniste),
  b) programi stručnog usavršavanja na Fakultetu uz nižu cenu u odnosu na tržišnu,
  c) popusti za robu i usluge kod kompanija koje su prijatelji Alumni kluba,
  d) karijerno savetovanje za nezaposlene alumniste.   

Napomena: Servisi pod b. i c. biće dostupni alumnistima koji imaju status plaćenog članstva. Detalji će biti dostupni uskoro. 

II Organizacija povremenih događaja

godišnja skupština alumnista,
predavanja uglednih stručnjaka na temu koju su predložili alumnisti,  
veče kulture za alumniste i
putovanja.

Poziv studentima svih nivoa koji su završili studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu da se priključe Alumni klubu biće uskoro otvoren. Ukoliko želite dodatne informacije o Alumni klubu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu možete pisati na sledeću e-mail adresu: alumni@ff.uns.ac.rs

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu