UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >
Upis

Dragi budući studenti,


Sve informacije vezane za UPIS na Filozofski fakultet u skolskoj 2020/21. godini, potrazite na novom aktuelnom sajtu Filozofskog fakulteta!


Filozofski fakultet je ustanova sa bogatom obrazovnom tradicijom, koja više od šest decenija uspešno širi znanje i promoviše izvrsnost u polju društveno-humanističkih nauka. Na tri nivoa akademskih studija – osnovne, master i doktorske – realizujemo 49 akreditovanih studijskih programa, a u najavi su još 4 studijska programa. U skladu sa najvišim evropskim standardima u visokom obrazovanju, na našem Fakultetu se obrazuju budući stručnjaci iz različitih filoloških nauka, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije, budući novinari, komunikolozi…

Nastavnici i saradnici birani su po strogim kriterijumima. Mnogi od njih nekada su bili među najboljim studentima našeg Fakulteta, a danas razvijaju saradnju sa uglednim fakultetima u regionu i svetu, od Evrope do Kine. Zahvaljujući toj saradnji, strani nastavnici i studenti (iz Španije, Portugalije, Italije, Engleske, Nemačke, Francuske, Austrije, Češke, Kine, Rusije, Turske, SAD-a, Indije, Poljske, Mađarske, Slovačke, Rumunije i drugih zemalja), dobrodošli su na naš Fakultet, a naši studenti imaju priliku da provedu deo studija u inostranstvu…

Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dokaz je visokih profesionalnih kompetencija, ali i razvijene sposobnosti za uvažavanje i razumevanje drugih i sveta oko sebe. Filozofski fakultet je multikulturna sredina otvorena prema različitostima u kojoj se neguje duh tolerancije.

Čast je i privilegija ne samo učiti i istraživati, nego i raditi na Filozofskom fakultetu, u uslovima koji omogućavaju pun razvoj ličnih potencijala, uz podsticanje individualnosti i negovanje timskog duha.

Verujemo da ćete prepoznati vrednosti koje delimo.
Dobro došli na Filozofski fakultet!

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš


Reč studenta prodekana

Veoma sam ponosna što sam student Filozofskog fakulteta. Stvar je prestiža biti deo ove akademske institucije, kroz koju je od 1954. godine prošlo 60 generacija studenata, među kojima se nalaze velika imena od značaja za nauku i kulturu u Srbiji i svetu.

Znanje koje stičemo na Filozofskom fakultetu je dragoceno. Nastavni programi i različiti sadržaji vannastavnih aktivnosti doprinose profesionalnom i ličnom razvoju svakog studenta ovog fakulteta. Pored razvoja kritičkog mišljenja, pozitivne atmosfere koja je prisutna u zgradi i dodatne inspracije koju nam pruža, Filozofski fakultet nas uči da budemo i bolji ljudi. Stoga, kada bih ponovo mogla da biram šta ću studirati, opredelila bih se da budem student ovog Fakulteta.

Marijana Topo
Student prodekan Filozofskog fakulteta

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu