Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Pedagogija

O Odseku
Razvoj pedagogije na Filozofskom fakultetu započinje školske 1956/57. godine kada je na inicijativu Odseka za istoriju prvo osnovano pedagoško obrazovanje studenata, a potom 1965.godine konstituisana Katedra za pedagogiju. Maksimalnim stručnim i naučnim angažovanjem zaposlenih, školske 1972/73. godine otvara se studijska grupa za pedagogiju kada se i upisuje prva generacija studenata.
1976. godine Katedra za pedagogiju prerasta u Institut za pedagogiju u čijem okviru punih devet godina funkcioniše Katedra za psihologiju. Od školske 1990/91. godine Institut se transformiše u Odsek za pedagogiju i Odsek za psihologiju.
U reformskom procesu, prema zahtevima Bolonjske deklaracije, na Odseku za pedagogiju, Osnovne i Diplomske akademske studije pedagogije započele su u školskoj 2006/2007. godini. Odsek ostvaruje delatnost visokog obrazovanja kroz akreditovane studijske programe na sledećim nivoima studija:

  1. studije prvog stepena (osnovne akademske studije)
  2. studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master)
  3. studije trećeg stepena (doktorske studije)

Nastavnici Odseka za pedagogiju realizuju nastavu, iz pedagoške grupe predmeta, na mnogim odsecima Filozofskog fakulteta ( Didaktika, Interaktivna pedagogija, Pedeutologija, Strategije efikasnog obrazovanja, Ekologija i održivi razvoj, Obrazovne inovacije, Komunikologija).

U okviru Odseka za Pedagogiju od 2015. godine reaktiviran je Pedagoški centar – PEC. Centar realizuje brojne aktivnosti poput: organizovanja i izvođenja nastave iz odgovarajućih pedagoških oblasti; volonterskog aktivizma studenata; savetodavno-pedagoškog rada sa studentima; naučnog istraživanja; naučne i stručne saradnje sa relevantnim organizacijama u zemlji i inostranstvu; organizovanja naučnih i stručnih skupova, konferencija i ekskurzija i organizovanja i izvođenja seminara i obuka za stručne saradnike, nastavnike i studente. http://pec.ff.uns.ac.rs/  https://www.facebook.com/pedagoskicentar/

Naučno-istraživačka delatnost
Odsek za pedagogiju se bavi naučno-istraživačkim radom još od njegovog osnivanja. Realizovano je nekoliko desetina projekata iz svih pedagoških disciplina, čiji su rezultati objavljeni u monografijama, Zborniku odseka za pedagogiju, kao i naučnim i stručnim časopisima.
Na Odseku je realizovano više četvorogodišnjih projekata, koje su finansirali Fond za nauku Vojvodine, republičko Ministarstvo za nauku i Pokrajinski sekretarijat za nauku. Neki od njih su: „Opšte i stručno vaspitanje i obrazovanje u ulozi osposobljavanja za rad“, „Slobodno vreme i stvaralaštvo u sistemu vaspitanja i obrazovanja“, „Kvalitet i efikasnost obrazovanja kao činioci ličnog razvoja i društvenog progresa“, „Strategije razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije“, „Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje“, „Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji“, „Model stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje“, „Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi“, „Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja“, „Digitalne medijske tehnologije i obrazovno-društvene promene“, „Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse“.

Izdavačka delatnost
Na Odseku za pedagogiju 1983. godine pokrenuta je izdavačka delatnost. U proteklom periodu objavljen je veliki broj monografskih publikacija, kao i tematskih Zbornika, magistarskih i doktorskih teza.
Od 1985. godine na Odseku se izdaje Zbornik Odseka za pedagogiju zop.ff.uns.ac.rs.

Odsek za Pedagogiju Filozofskog fakulteta je od 2017. godine suizdavač naučnog časopisa Pedagoška stvarnost koji se bavi školskim i kulturno-prosvetnim pitanjima, sa tradicijom izlaženja dugom skoro 60 godina. 

Zaposleni
dr Milica Andevski, redovni profesor
dr Svetozar Dunđerski, redovni profesor
dr Zoroslav Spevak, redovni profesor
dr Svetlana Kostović, redovni profesor
dr Olivera Gajić, redovni profesor
dr Olivera Knežević Florić, redovni profesor
dr Jasmina Klemenović, redovni profesor
dr Jovana Milutinović, redovni profesor
dr Slađana Zuković, redovni profesor
dr Jelena Đermanov, vanredni profesor
dr Biljana Lungulov, docent
dr Milena Letić-Lungulov, asistent
dr Stefan Ninković, asistent
dr Stanislava Marić Jurišin, asistent
dr Borka Malčić, asistent
ma Nataša Tančić, aistent
ma Senka Slijepčević, asistent
Snežana Ritter, bibliotekar

Spolјni saradnik
dr Milka Oljača, prof. emeritus

Kontakt
Šef Odseka: prof. dr Jovana Milutinović
Zamenik šefa: prof. dr Jelena Đermanov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
telefon: 450-419, 485-3919

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu