Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Svetozar Dunđerski

Kontakt
◦ Kabinet: 133
◦ e-mail: svetozar.dundjerski@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 450-419

Akademska karijera
◦ 2009. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija
◦ 2003. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija
◦ 1998. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pegadogija
◦ 1992. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Pedagogija
◦ 1981. godine - Diploma, filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Vaspitanje žena u prošlosti i danas
◦ Mas-mediji i obrazovanje
◦ Strategija doživotnog obrazovanja

Bibliografija
Monografije
- Svetlost u tami pedagoškog maskulinuma, (2003), Novi Sad, Tampograf.
- Na tromeđi kulture, patriotizma i slobode – raskršća pedagoške misli Miloša R. Miloševića, (2008), Novi Sad, Filozofski fakultet
- Iz stare novosadske štampe, recenzenti: Raša Popov i Dušan Bogdanović, u štampi, Prometej, Novi Sad, izlazilo u vidu feljtona u NS nedeljniku i Dnevniku (Novi Sad)

Udžbenici
- Opšta pedagogija (drugi koautor: dr Milovan Todorović) – prvo izdanje udžbenika za više škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama, (2008), Novi Sad, Jednorog
- Osnovi pedagogije (u koautorstvu sa dr Milovanom Todorovićem), (2010), Leskovac, Fileks

Stručni radovi
- Uticaj sredstava masovne komunikacije na humanizaciju odnosa među polovima školske omladine, (1986), Pedagoška stvarnost, 8: 592-598.
- Homer i Hesiod kao vaspitači - dva pogleda na ženu, (1997), Pedagoška stvarnost, 3-4 : 291-299.
- Vaspitač princeza Huan Luis Vives, (1998), Pedagoška stvarnost, 7-8 : 239-248.
- Tomas Mor i njegov porodični univerzitet, (2001), Zbornik Katedre za pedagogiju, 16 : 87-96.
- Rani hrišćanski teolozi o ženi i njenom vaspitanju, (2002), Zbornik Katedre za pedagogiju, 17 : 72-92..
- Počeci školovanja ženske dece u Srbiji, (2005), Zbornik Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XIX : 151-165
- Prevencija nasilja u školi (sa dr Milicom Andevski i Bogdanom Ivkovićem), (2006), Rezime izlaganja na XIV međunarodnom simpozijumu "Ekologija, sport, fizicka aktivnost i zdravlje mladih", 22-23
- Teodor Janković Mirijevski i demokratizacija srpskih škola u Vojvodini, u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji (2006), Zbornik radova (Na putu ka "Evropi znanja"), 2 : 145-156
- Istorijske prekretnice na putu do univerzitetskog obrazovanja u Srbiji, (2007), Zbornik radova »Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji«, 3 : 339-352
- Rad sa darovitima – osnova profesionalnog etosa nastavnika (sa dr Milicom Andevski), Zbornik: Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi, Vršac / Temišvar, 12 : 492-497
- Razumevanje metoda iz diskursa pedagoškog konstruktivizma (sa dr Milicom Andevski), Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXII : 241-258
- Pedagoški etos konstruktivistički orijentisanog učitelja (sa dr Milicom Andevski), (2008), u: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije «Obrazovanje učitelja nekada i danas«, Szabadka, 50-58
- Koncept dijaloške nastave (sa dr Milicom Andevski), (2009) Zbornik radova II međunarodne naučne konferencije »Budućnost obrazovanja učitelja«, Novi Sad/Subotica, 138-146
-Aktuelnost pedagoških ideja Sretena M. Adžića, (2009), Zbornik radova »Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji«, Novi Sad, 5 : 119-132
- Počeci institucionalnog učiteljskog obrazovanja u Srba, (2009) Zbornik Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, XXIII/XXIV : 95-106
- Novosadska Zmaj Jovina gimnazija kao odraz i ishodište evropske, demokratske i sekularne obrazovne perspektive, (2011), Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 7-8 : 707-724
- Trijumf prosvetiteljskog nad religijskim u Dositejevom životu i delu, (2011), Zbornik radova »Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi», Novi Sad, 7 : 289-302


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu