Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Milica Andevski

Kontakt
◦ Kabinet: 100
◦ e-mail: andevski@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2006. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija
◦ 1996. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija, (naslov rada: Ekološka svest odraslih i njen razvoj)
◦ 1992. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Andragogija
◦ 1983. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Pedagogija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Pedagogija
◦ Andragogija
◦ Ekološko obrazovanje
◦ Menadžment u obrazovanju

Bibliografija
Monografije, priređene knjige
- Uvod u ekološko obrazovanje (1997) Univerzitet u Novom Sadu,FFak.;str.170.
- Obrazovanje i održivi razvoj, (2002) Savez pedagoških društava Vojvodine,u koautorstvu sa mr Oliverom Knežević-Florić;str. 144.
- Razvojne linije ekološkog obrazovanja (2002), Zbornik radova,Ekološka istina, Donji Milanovac, str.337-343;
- Ekološko obrazovanje i preokret u kulturi (2002), Revija rada,XXXIIspecijal. broj, Niš, str.109-117.
- Principi održivog razvoja, (2002), Finansije, 5-8, str. 119-124.
- Ekološko obrazovanje- Mogućnosti i ograničenja (2002) Zbornik radova,Ekološka svest, ekološko obrazovanje dece i mladih, Šabac, str. 9-16.
- Virtuelna stvarnost- ili problemi odnosa mogućnosti i stvarnosti (2003) Tehnologija,informatika, obrazovanje,Institut za pedagoška istraživanja, Zbornik radova , Beograd, Novi Sad, str.96-100.
- Ekološko obrazovanje u teoriji i praksi obrazovanja odraslih (2003) Zbornik Odseka za pedagogiju, str.58-66.
- Pedagoška kompetentnost u novom društvenom diskursu (2003) Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Obrazovanje i usavršavanje učitelja,Užice,str.185-195.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu