Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Pedagogija >
Slađana Zuković

Olivera Gajic

Kontakt
◦ Kabinet: 142
◦ e-mail: sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 021 450-419

Akademska karijera
◦ 2013. godine – vanredni profesor za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2009. godine – docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
◦ 2008. godine – odbranjena doktorska disertacija, Filozofski fakultet, uža naučna oblast Pedagogija.
◦ 2004. godine – odbranjena magistarska teza,  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast Pedagogija.
◦ 1996. godine – odbranjen diplomski rad na studijskoj grupi Pedagogija na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Uža naučna oblast – Pedagogija.
◦ Naučno-istraživačke oblasti posebnog interesovanja:  porodična pedagogija, školska pedagogija, pedagoško-savetodavni rad, obrazovanje i religija.

Bibliografija
Monografije

◦ Grandić, R., Zuković, S. (2001). Patriotizam i zajedništvo mladih. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 128 str.  
◦ Grandić, R., Zuković, S. (2004). Estetsko vaspitanje u školi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 131 str. 
◦ (2005). Hrišćanske vrednosti u porodici. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 290 str.
Кубурић, З., Зуковић, С. (2010). Верска наставa у школи. Нови Сад: ЦЕИР, Савез педагошких друштава Војводине, 202.стр.
◦ (2012) Porodica kao sistem – funkcionalnost i resursi osnaživanja. Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine. 199str.

Poglavlje u knjizi, članak u tematskom zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti
1. Zuković, S. (2005). Uloga religije i značaj religijskog vaspitanja u moralnom preporodu škole u uslovima tranzicije. U: E. Kamenov (ur.) "Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije", 96-110. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2.  Zuković, S. (2006). Vaspitanje i obrazovanje za život u multikonfesionalnom društvu. U: (ur. M. Oljača), Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje. Tematski zbornik. 159-172. Novi Sad: Filozofski fakultet.
3. Zuković, S. (2006). Verska nastava kao deo reformisanog vaspitno-obrazovnog sistema. U: Emil Kamenov (ur.) Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije. 212-225. Novi Sad: Filozofski fakultet.
4. Zuković, S. (2006). Realizacija verske nastave u školama - stanje, problemi i mogućnosti. U: E. Kamenov (ur.) Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji. 279- 292. Novi Sad: Filozofski fakultet.
5. Zuković, S. (2006). Značaj interdisciplinarnog pristupa u teorijskom i empirijskom proučavanju savremene porodice. U: (ur. O. Gajić) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Zbornik radova, knjiga 1. 235-247. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
6. Zuković, S. (2006). Izazovi i problemi savremene porodice u uslovima društvenih promena. U: (ur. O. Gajić) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Zbornik radova, knjiga 2. 289-301. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
7. Zuković, S. (2007). Interkulturalne dimenzije verske nastave u srednjoj školi. U: M. Oljača (ur.) Multikulturalno obrazovanje (Multicultural education). Tematski zbornik radova, knjiga 2., 179-196. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
8. Zuković, S. (2007). Pluralizam teorijskih pristupa i modela u proučavanju funkcionalnosti savremene porodice. U: (ur. O. Gajić) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Zbornik radova, knjiga 3, 69-84. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
9. Milutinović, J., Zuković, S. (2008). Interkulturalno obrazovanje i reforma škole iz ugla kritičke pedagogije. U: (ur. M. Oljača) Multikulturalno obrazovanje. Tematski zbornik radova, knjiga 3. 59-74. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
10. Zuković, S., Milutinović, J. (2008). Obrazovanje za različitost i škola: Osnovni principi poučavanja i učenja. U: (ur. M. Oljača) "Multikulturalno obrazovanje""Multikulturalno obrazovanje" Tematski zbornik radova, knjiga 3. 93-108. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
11. Zuković, S. (2008). Funkcionalnost porodice u uslovima društvenih promena: karakteristike, dimenzije i resursi. U: (ur. O. Gajić) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Zbornik radova, knjiga 4. 113-132. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju. 
12. Zuković, S. (2009). Slika o porodici i porodičnim odnosima u vremenu tranzicije. U: (ur. O. Gajić) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Zbornik radova, knjiga 5. 367-386. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
13. Zuković, S. (2010). Funkcionalnost porodičnog sistema: realno i poželjno stanje, u : (ur. O. Gajić) Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Zbornik radova, knjiga 6, 273-290. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.     
14. Zuković, S., Mihić, I.  (2011). Razlike u proceni porodične funkcionalnosti adolescenata i njihovih roditelja, u: M. Zotović, I. Mihić i J. Petrović (ur.) Porodice u Vojvodini: Razvoj porodičnih uloga, 116-132. Novi Sad: Filozofski fakultet.       
15. Zuković, S., Milutinović, J. (2011). Razvoj porodice: ekosistemska perspektiva, u: (ur. Olivera Gajić) Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi - Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodološki koncepti, Zbornik radova, Knjiga 1, 197-206. Filozofski fakultet, Novi Sad.
16. Milutinović, J., Zuković, S. (2011). Obrazovanje u pluralnom društvu i pluralizam u obrazovanju, u: R. Grandić (ur.) Pluralizamuobrazovanju – dometiiograničenja: Zbornikradova, 135–148. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
17. Kostović, S., Milutinović, J., Zuković, S., Borovica, T.,  Lungulov, B. (2011). Razvoj inkluzivne obrazovne prakse u školskom kontekstu. U: Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse, 1-17. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
18. Milutinović, J., Zuković, S. (2012). Globalizacija i obrazovanje na visokoškolskoj razini. U: Pedagogijaikultura: teorijsko-metodološkaodređenjapedagogijskeznanosti (ur. N. Hrvatić i A. Klapan), 298-306. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.
19. Milutinović, J., Zuković, S., Klemenović, J. (2012). Pluralizam filozofija obrazovanja i vrednosti: obrazovanje za građansko društvo, U: R. Grandić (ur.) Pedagoški pluralizam i filozofija obrazovanja, 69-88. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
20. Zuković, S. (2012). Odnos između porodice i škole: od saradnje ka partnerstvu. U: O. Gajić (ur.) Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Zbornik radova/knjiga 2, (219-230). Novi Sad: Univerzitet u Novom sadu, Filozofski fakultet.
21.  Kostović, S., Zuković, S., Milutinović, J., Oljača, M., Borovica, T., Rašić, S. (2012). Evropske dimenzije inkluzivnog obrazovanja – primer Finske. U: (ur. M. Đukić) Inkluzivno obrazovanje: obrazovanje za sve, Tematski zbornik, 109-131. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.

Članci u časopisima
1. Zuković, S. (2002) Vrednosti braka, porodice i vaspitanja sa aspekta hrišćanske religije, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 9-10, 665-676.
2. Zuković, S. (2003). Religija kao značajno izvorište tradicionalnih i kulturnih vrednosti, Zbornik radova, Odsek za pedagogiju, 18, Novi Sad, 67-81.
3. Zuković, S. (2004). Mesto i uloga hrišćanskih vrednosti u porodičnom vaspitanju, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 5-6,  382-393.
4. Zuković, S. (2005). Veronauka u funkciji očuvanja porodice, Zbornik radova, Odsek za pedagogiju, 19,  Novi Sad,103-117.
5. Zuković, S., Jovanović, S. (2005). (Pre)opterećenost učenika školskim obavezama kao značajno pitanje reforme sistema vaspitanja i obrazovanja, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 3-4, 305-315.
6. Milutinović, J., Zuković, S. (2007). Obrazovanje i kulturni pluralizam, Pedagogija, 1,  Beograd, 23-33.
7. Gajić, O., Zuković, S. (2007). Sadržaji veronauke i književnosti u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu, Zbornik odseka za pedagogiju, Vol. 20/21, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju, Novi Sad, 162 -179.
8. Zuković, S. (2008). Empirijsko proučavanje porodice – mogućnosti i ograničenja, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1, 14-22.
9. Zuković, S (2008). Sistemski pristup u proučavanju porodice, Pedagogija, 3, Beograd, 428-435.
10. Zuković, S., Milutinović, J. (2008). Škola u duhu novog vremena: obrazovanje za različitost, Nastava i vaspitanje, Beograd, 4, 530-538.
11. Milutinović, J., Zuković, S. (2008). Nastavnik u multikulturalnom društvu. Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga 2. Broj 10. 183-196. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
12. Zuković, S., Milutinović, J. (2008). Globalizacija: Implikacije na obrazovanje i savremenu porodicu, Zbornik radova, Knjiga 22, 26-43, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju.
13. Zuković, S. (2008). Hrišćansko obrazovanje u vremenu postmodernizma. U: „Duhovnost i obrazovanje – dijalog sa delom Vladete Jerotića“ (prir. Episkop jegarski g. Porfirije, I. Graorac), 288-299. Beograd: Ars Libri;, Novi Beograd: Neven, Zemun: Zadužbina Vladete Jerotića.
14. Zuković, S. (2009). Funkcionalnost savremene porodice i verska nastava kao resurs njenog osnaživanja,   Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1-2, 33-47.
15. Zuković, S. (2009) Verska nastava u srednjoj školi iz perspektive učenika i roditelja, Nastava i vaspitanje, Beograd, 3,  348-361.
16. Zuković, S. (2009.) Procena funkcionalnosti porodice od strane učenika i pohađanje verske nastave u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. Beograd .Vol. 41. No.2.  496 - 510.
17. Zuković, S. (2009). O građanskom vaspitanju u srednjoj školi  iz perspektive učenika i roditelja, Teme, Časopis za društvene nauke, Niš, Vol.33, No.4, 1353- 1368.
18. Kostović, S., Zuković, S., Borovica, T. (2011). Inkluzivno obrazovanje i školski kontekst, Nastavaivaspitanje, br.3, 406-418. ISSN: 0547-3330 ; UDK: 376.1-056.26/.36(497.11)
19. Milutinović, J., Zuković, S. (2011). Aktuelnost reformne pedagogije: model slobodnih i demokratskih škola, Pedagoška stvarnost, 5-6, 426-437.
20. Milutinović, J., Zuković, S., & Lungulov, B. (2011). Socijalni konstruktivizam kao teorijski okvir prakse inkluzivnog obrazovanja, Pedagogija, Godina 66, br. 4, 552–561.
21. Zuković, S., Gajić, O. (2012). Verska nastava i nastava Književnosti u sistemu međupredmetne povezanosti, Teme, God. XXXVI, br. 3, 1379-1395.
22. Zuković S., Klemenović, J. (2012). Obavezni izborni predmeti u školi i razvoj demokratskih vrednosti, Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XXXVII, 1, 35- 47. Novi Sad: Filozofski Fakultet.
23. Zuković, S., Grandić, R. (2012). Pluralizam u poimanju i definisanju pojma fenomena porodice, Pedagoška stvarnost, br. 4, 656-668.
24. Knežević-Florić, O., Zuković, S., Ninković, S. (2012). Case study: school experience of children with attention deficit hyperactivity disorder, HealthMED, Journal of Society for development in new net environment in B&H, Vol. 6, No. 10, 3482-3487.
25. Zuković, S., Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2012). Adolescents' perception of coping strategies within families, Ljetopis socijalnog rada/Annual of Social Work, Vol. 19, No. 2., 275-296.

Učešće na naučnim skupovima
1. Milutinović, J. Zuković, S., & Klemenović, J. (2004). Konstruktivizam i hrišćanstvo kao paradigme efikasne škole. U: M. Stevanović (ur.), Škola bez slabih učenika (148–154). Pula: Filozofski fakultet u Puli.
2. Zuković, S. (2005). Svrha i ciljevi verske nastave. u : R. Grandić (ur.), Savremene koncepcije i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi (240-246). Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
3. Milutinović, J., & Zuković, S. (2005). Kakav nastavnik treba da poučava darovite? U: G. Gojkov, K. Haranguš (ur.), Daroviti i odrasli, Zbornik 11 (400–406). Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača – Vršac: Temišvar, Rumunija: Univerzitet „Tibiscus”.
4. Zuković, S., & Milutinović, J. (2006). Ciljevi obrazovanja i podrška darovitim u porodici. U: G. Gojkov (ur.), Darovitost, interakcija i individualizacija u nastavi. Zbornik 12 (164–172). Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača – Vršac; Rumunija - Temišvar: Univerzitet „Tibiscus”.
5. Zuković, S., Milutinović, J., & Klemenović, J. (2006). Obrazovanje za pluralizam i pluralizam u obrazovanju. U: Lj. Subotić (ur.), Susret kultura/Encounter of Cultures (793–802). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
6. Kostović, S., Đermanov, J., Zuković, S. (2006). Programsko-organizacione dimenzije produženog boravka u novosadskim školama. U: P. Janković (ur.), Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi (67-74).  Sombor: Pedagoški fakultet u Somboru.
7. Zuković, S., & Milutinović, J. (2007). Identifikacija i rad sa darovitim učenicima: Primer dobre prakse. U: G. Gojkov (ur.), Praktični aspekti savremenih shvatanja darovitosti. Zbornik 13 (552–563). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov” – Vršac.
8. Zuković, S. (2007). Podrška porodičnom vaspitanju - jedan od očekivanih efekata realizacije verske nastave u školama. U: E. Kamenov (ur.), Evropske dimenzije reforme sistema vaspitanja i obrazovanja  (428 – 433). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
9. Milutinović, J., & Zuković, S. (2008). Razumevanje i razvoj darovitosti: značaj porodice.  U: G. Gojkov (ur.), Porodica kao faktor podsticanja darovitosti. Zbornik 14 (424–434). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac.
10. Zuković, S. (2008). Hrišćansko obrazovanje u vremenu postmodernizma. U: „Duhovnost i obrazovanje – dijalog sa delom Vladete Jerotića“ (prir. Episkop jegarski g. Porfirije, I. Graorac), (288-299). Beograd: Ars Libri;, Novi Beograd: Neven, Zemun: Zadužbina Vladete Jerotića.
11. Zuković, S., & Milutinović, J. (2009). Negovanje darovitosti: porodični i školski kontekst. U: Bene Annamária (szerksztő): Az Esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban 2. A tehetséggondozástól az élethossziglani tartó tanulásig (16–22). Újvidék: Forum; Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
12. Milutinović, J., & Zuković, S. (2009). Obrazovanje darovitih: izvrsnost i/ili jednakost? u G. Gojkov (ur.), Daroviti i društvena elita. Zbornik 15 (351–358). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac.
13. Zuković, S., Klemenović, J. Budić, S. (2010). Škola u funkciji razvoja interkulturalizma. U: (ur. Lj. Subotić, I. Živančević-Sekeruš) SUSRET KULTURA Zbornik radova. Knjiga 1 (193- 198).Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
14. Milutinović, J., & Zuković, S. (2011). Obrazovanje i učenje darovitih u kontekstu globalnih procesa. U: G. Gojkov & A. Stojanović (ur.), Daroviti u procesu globalizacije, Zbornik 16 (453–463). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”.
15. Zuković, S., Popović, D. (2011). Partnerstvo porodice i škole u inkluzivnoj politici vaspitanja i obrazovanja. U: M. Pikula (ur.) Nauka i politika (489–500).  Pale: Filozofski fakultet.
16. Zuković, S. & Milutinović, J. (2012). Vrednosti u obrazovanju darovitih. U: G. Gojkov & A. Stojanović (ur.), Darovitiimoralnost: Zbornik 17 (969–977). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”– Vršac; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu”; Bitolj: Univerzitet Sv Kliment Ohridski; Ptuj: Revivis – Institut za razvijanje nadarenosti.
17. Klemenović, J., Zuković, S. (2012). Doprinos obavezno izbornih predmeta u školi razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti. U: V. Trifunović (ur.) Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti (119-130). Jagodina: Pedagoški fakultet.

Učešće u naučnim projektima
◦ (2001-2004) Projekat broj 13559: Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Emil Kamenov. Projekat je finansiran od strane republičkog Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj.
◦ (2005-2007) Projekat broj 114-451-00548/2007-2: Model stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Milka Oljača. Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
◦ (2006-2010) Projekat br. 149009 pod nazivom Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
◦ (2011-2014) Projekat br. 179010 pod nazivom Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi – (KOSSEP) Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Olivera Gajić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
◦ (2011-2014) Projekat br. 179036 pod nazivom Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja, Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: dr Radovan Grandić. Projekat je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
◦ (2011/2012) Projekat broj 114-451-2050/2011 Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške teorije do prakse, Odseka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Rukovodilac projekta: prof. dr Mara Đukić. Projekat je delom finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.
◦ Program naprednih akcija (2011-2012) «ZNS» (Znanjem do Napretka i Stabilnosti) Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija, Rukovodioci: Gajić, O. (Srbija), Hrvatić, N. (Hrvatska).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu