O biblioteci
  Istorijat
  Biblioteka danas
  Organizacija
  Ljudi
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > O biblioteci > Ljudi
Snežana Riter

Kontakt
◦ Kabinet: 202
◦ e-mail: ritter at ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485 3920

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofslog fakulteta u Novom Sadu (Pedagogija) 1988.
◦ Stručni biliotekarski ispit (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 1998.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Baze podataka iz oblasti pedagogije i psihologije
◦ Bibliotečkoinformaciona delatnost
◦ Pretraživanje virtualnih biblioteka u zemlji i inostranstvu
◦ Elektronski i štampani izvori u zemlji i inostranstvu, vezani za oblast školske pedagogije
◦ Obrazovanje korisnika

Bibliografija
◦ Bibliografija radova prof. dr Slavka krkljuša, Pedagoška stvarnost, Novi Sad, 1998, br. 5-6, str. 489-498.

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri
◦ Diplomirala na Katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1988.
◦ Bibliotekar – honorarni saradnik u Seminarskoj biblioteci Odseka za pedagogiju 1987/1989.
◦ Bibliotekar u seminarskoj biblioteci Odseka za pedagogiju, od 1989.
◦ Stručni pedagoški seminari, Novi Sad, od 1990.

Učešće na stručnim skupovima
◦ Stručni skupovi iz oblasti bibliotekarstva u organizaciji Biblioteke Matice srpske, Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu