Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

Obaveštenje
(20.09.2018.)

Odbrana diplomskog rada Jasmine Ilić zakazana ja za 24.9.2018. u 11:00 u sali P8

Naslov rada: Diskursne osobine naziva privatnih radnji u Valjevu

Komisija:
prof. dr Milivoj Alanović, mentor
prof. dr Gordana Štrbac
msr Mila  Dragić

Obaveštenje
(07.06.2017.)

Uputstvo za pisanje eseja za kurs Književnost za decu SJ i SM (pdf)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu