Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Rumunistika

Obaveštenje - Rezultati ispita
(03.06.2016.)

Rumunski jezik A2.1
1. Nenad Knežević 5
2. Milan Felbab 5

Rumunski jezik A2.2
1. Kristina Malčić 10
2. Ema Durić 10
3. Budimir Vlaisavljević 10
4. Jelena Jovanović 7
5. Milica Dukić 10
6. Danijela Sabo 8
7. Marijana Bojić 8

Savremeni rumunski jezik 2
1. Jelena Koprivica 8
2. Tamara Crvenkov 7
3. Monika Stanojević 5
4. Ivana Krstić 5

Savremeni rumunski jezik 8
1. Radojka Brborić 6 (uslovno -> obavezan usmeni)

Upis ocena i usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak, 06.06.2016. u 13h u kabinetu 273.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu