Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Srpska književnost

Obaveštenje za master studente na Odseku za srpsku književnost
(01.02.2019.)

Časovi na kursu Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20. veka kod prof. dr Gojka Tešića i msr Miloša Jocića odvijaće se u seminaru za srpsku književnost (339/3),  prema sledećem rasporedu:

22. februara (petak) od 16,30 sati,
23. februara (subota) od 14 sati,
1. marta  (petak) od 16,30 sati,
2. marta (subota) od 14 sati,
9. marta(subota) od 14 sati ,
15. marta (petak) od 16,30 sati,
16. marta (subota) od 14 sati,
22. marta (petak) od 16,30 sati,
23. marta (subota) od 14 sati.

Obaveštenje za master studente na Odseku za srpsku književnost
(19.10.2017.)

PONUĐENI KURSEVI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
Prvi izborni blok – bira se 1 predmet:
1. Esej i kritika u srpskoj književnosti 20. veka – prof. dr Dragan Stanić
2. Uvod u naučni rad – prof. dr Želјko Milanović
3. Nove književne teorije – prof. dr Gorana Raičević
4. Vampir: od folklornih narativa do srpske fantastika početkom 21. veka – doc. dr Dragolјub Perić
Drugi izborni blok – biraju se  3 predmeta:
1. Nove nastavne metodologije – prof. dr Olivera Radulović
2. Teorija umetnosti kod Srba: 1848-1914 – prof. dr Nikola Grdinić
3. Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20. veka – prof. dr Gojko Tešić –  KURS ĆE BITI REALIZOVAN U LETNJEM SEMESTRU
4. Poezija i poetika Milana Dedinca – prof. dr Gojko Tešić
5. Srpski književni časopisi 20. veka – prof. dr Milivoj Nenin
6. Autobiografije, memoari i dnevnici u srpskoj književnosti 19. i 20. veka – prof. dr Zorica Hadžić
7. Kultura, obred, poezija (Erotsko i smehovno u narodnoj poeziji) – prof. dr Jasmina Jokić
8. Miodrag Pavlović – dijalog sa tradicijom – prof. dr Đorđe Despić
Treći izborni blok – biraju se 2 predmeta
(u trećem bloku su samo ovi metodički predmeti kako biste mogli da steknete još 12 esp bodova i kako biste imali dovolјan broj bodova za rad u prosveti):
1. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – teorijsko-aplikativni aspekti – prof. dr Branka Jakšić Provči, doc. dr Nataša Polovina, doc. dr Sanja Paripović Krčmar
2. Metodika nastave književnosti i srpskog jezika – Praksa 2 – drže svi nastavnici

VAŽNE NAPOMENE:
NASTAVA NA MASTERU ODRŽAVA SE TOKOM ZIMSKOM SEMESTRA, OSIM KURSA Neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20. veka  profesora Gojka Tešića, KOJI ĆE BITI ODRŽAN TOKOM LETNJEG SEMESTRA OVE AKADEMSKE GODINE.
ČASOVI SE ODVIJAJU PETKOM POPODNE I SUBOTOM TOKOM CELOG DANA.
PRISUSTVO NA NASTAVI JE OBAVEZNO, PA UKOLIKO STUDENTI BUDU IMALI VIŠE OD DOZVOLJENOG BROJA IZOSTANAKA, KURS ĆE IM SE PONIŠTITI I  MORAĆE  DA SLUŠAJU IDUĆE GODINE.
KURSEVI KOJI SE ODABERU NEĆE MOĆI DA SE MENJAJU, I NEĆE BITI OMOGUĆEN PRELAZAK SA JEDNOG NA DRUGI PREDMET U TOKU SEMESTA.
SVI PROGRAMI KURSEVA NALAZE SE NA SAJTU FAKULTETA, TAKO DA STUDENTI MOGU BLAGOVREMENO DA SE INFORMIŠU.
PRIJEM UPISANIH STUDENATA NA MASTER I ODABIR PREDMETA ODRŽAĆE SE
3. NOVEMBRA U 11 SATI, U UČIONICI 340/3.

Obaveštenje za studente
(30.08.2018.)

Radovi za kurseve kod prof. Ljiljane Pešikan-Ljuštanović mogu se predati profesorki 01.09. od 12 do 13 časova u kabinetu.
Ranije radove možete ostaviti na portirnici, jasno obeležene imenom profesorke.

Obaveštenje za master studente
(11.09.2017.)

OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE KOJI ĆE MASTER STUDIJE NA ODSEKU ZA SRPSKU KNJIŽEVNOST UPISATI ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Obaveštenje za master studente
(29.05.2017.)

Materijali za kurseve Žanrovi narodne književnosti 1 i 2

Klasifikacija usmene književnosti
Obredne i običajne usmene lirske pesme
Odlike usmene lirike sažetak
Pitanja za Žanrove 1
Pitanja za Žanrove 2
Opšte odlike usmene proze za žanrove narodne književnosti
Bajka odlike žanra za nastavnike
Žanrovi narodne književnosti lirske pesme po vrstama
Žanrovi narodne književnosti 2 - balade i romanse
Epska pesma kao žanr
Žanrovi narodne književnosti 2 - podela epskih pesama prema sadržini i dužini stiha
Žanrovi narodne književnosti 2 - pošljednje vrijeme
Žanrovi narodne književnosti 2 - Smrt despota Vuka
Žanrovi narodne književnosti 2 - Banović Strahinja
Žanrovi narodne književnosti 2 - Filip Višnjić

Obaveštenje o polaganju kursa Žanrovi narodne književnosti za stare studente
Obredne i običajne pesme

NOVA PRAVILA pisanja rada za kurseve Predstave o ženi i Srpska drama 20 veka

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu