Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Komparativna književnost

Obaveštenje
(23.02.2015.)

Komparativna književnost – master

Kurs kod prof. dr Nikole Strajnića
Teorijsko-metodološki aspekti proučavanja književnosti
održavaće se tokom marta 7, 14, 21. i 28. marta od 11 časova u maloj sali, P8.

  
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu