Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Germanistika

Obaveštenje - odbrana master rada
(12.10.2017.)

Aleksandar Cvetićanin 19. oktobra 2017. godine u 12 časova u seminarskoj biblioteci Odseka za germanistiku (207) brani master rad pod nazivom Die Rolle der Musik in Thomas Manns Buddenbrooks und Robert Schneiders Schlafes Bruder

Članovi komisije su:

  1. Prof. dr Nikolina Zobenica, mentor
  2. Doc. dr Milica Pasula, član
  3. Ma Ivana Pajić, član

 

 

 
           
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu