Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis
   Dodela diploma

   

Početna > Studenti >
Sport

Savez studenata Filozofskog fakulteta u saradnji sa Studentskim parlamentom organizuje rad sportskih sekcija na Fakultetu.

Svake godine, po tradiciji se odigravaju Univerzitetske lige u kolektivnim sportovima. U toku su prijave za košarkaški, odbojkaški i fudbalski tim.

I ti imaš priliku da braniš boje Fakulteta u tvom omiljenom sportu!

Za sada su aktivne sledeće sekcije:
košarkaška (muška)
odbojkaška (ženska i muška)
fudbalska (muška)

Za više informacija kontaktirajte koordinatore sekcija:
fudbal:  Konstantin Čičevski – 064 2964 135
muška košarka:  Igor Rađen – 065 5233 478        
ženska košarka:  Jelena Mirić – 065 6395 320
muška i ženska odbojka:  Relja Barać – 064 2754 254

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu