Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis
   Dodela diploma

   

Početna > Studenti >
Listovi

E-novine Odseka za medijske studije
E-novine predstavljaju praktičan rad studenata treće godine Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na predmetu Internetsko novinarstvo. Pored njihovih tekstova, ovde možete pročitati i novinarske radove kolega sa ostalih godina Žurnalistike, kao i profesora, asistenata, stručnih saradnika...

Čarbológ - časopis studenata Odseka za slovakistiku

Traf! - časopis studenata Odseka za slovakistiku

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu