Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Hungarologija

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.09.2019.) 

PÁSZTOR-KICSI GERGELY 2019. SZEPTEMBER 30-ÁN 9:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 322-ES TEREMBEN (KÖNYVTÁR)

A dolgozat címe/Наслов рада:
„Istentől ihletett és hasznos a tanításra”. Összehasonlító elemzés Pál apostol leveleinek két református fordításáról / "Богонадахнуто, те корисно за поуку". Поређење два реформатска превода посланица апостола Павла

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Rajsli Ilona, mentor
Dr. Utasi Csilla, tag
Dr. Horváth Futó Hargita, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(19.09.2019.) 

NAGY JUDIT 2019. SZEPTEMBER 25-ÉN 11:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 322-ES TEREMBEN (KÖNYVTÁR)

A dolgozat címe/Наслов рада:
A 90. zsoltár diakrón nyelvi elemzése / Dijahronijska jezička analiza 90. psalma / The diachronic linguistic analysis of Psalm 90

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Rajsli Ilona, mentor
Dr. Utasi Csilla, tag
Dr. Pásztor-Kicsi Mária, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(19.09.2019.) 

LÁBADI LÉNÁRD 2019. SZEPTEMBER 30-ÁN 11:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 254-ES TEREMBEN (SINKÓ-TEREM)

A dolgozat címe/Наслов рада:
Betegségnaplók” a modern és a posztmodern magyar irodalomban.
Babits Mihály, Esterházy Péter, Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső betegségről szóló szövegeinek vizsgálata / „Дневници болести” у модерној и постмодерној мађарској књижевности. Интерпретација текстова Михаја Бабича, Петера Естерхазија, Фриђеша Каринтија и Дежеа Костолањија написаних о својим болестима

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Utasi Csilla, mentor
Dr. Toldi Éva, tag
Dr. Novák Anikó, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(04.07.2019.) 

KOKOSTYIK EMŐKE 2019. JÚLIUS 12-ÉN 10:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 322-ES TEREMBEN (KÖNYVTÁR)

A dolgozat címe/Наслов рада:
A Pál utcai fiúk intertextuális és intermediális vonatkozásai
Интертекстуални и интермедијални аспекти романа Дечаци Павлове улице
Intertextual and Intermedial Aspects of the Novel The Paul Street Boys

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Novák Anikó, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Utasi Csilla, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(23.05.2019.) 

JÓZÓ ANDREA 2019. MÁJUS 30-ÁN 11:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 322-ES TEREMBEN (KÖNYVTÁR)

A dolgozat címe/Наслов рада:
IKT a vajdasági magyar középiskolákban
ИКТ у војвођанским мађарским средњим школама
ICT in secondary schools with Hungarian teaching language in Vojvodina

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Pásztor-Kicsi Mária, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Kovács-Rácz Eleonóra, tag
MA Tüskei Vilma, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(25.10.2018.) 

MESTERDOLOGZAT VÉDÉSE/ОДБРАНА МАСТЕР РАДА

NYÍRÁDI KLAUDIA
2018. OKTÓBER 31-ÉN 9:00 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT
A 254-ES TEREMBEN

A dolgozat címe/Наслов рада: Krimiirodalom és irodalomoktatás / Kриминалистичка књижевност и настава књижевности / Crime fiction and literature teaching

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Novák Anikó, mentor
Dr. Horváth Futó Hargita, tag
Dr. Csányi Erzsébet, tag

Obaveštenje - odbrana master rada
(08.10.2018.) 

MESTERDOLOGZAT VÉDÉSE/ОДБРАНА МАСТЕР РАДА

PÁLL ANNAMÁRIA
2018. OKTÓBER 9-ÉN 12:30 ÓRAKOR VÉDI MESTERDOLGOZATÁT A 265-ÖS TEREMBEN

A dolgozat címe/Наслов рада:
Szerelem és házasság a régi magyar emlékírásban
Ljubav i brak u mađarskim autobiografijama ranog novog veka
Love and Marriage in Early Modern Hungarian Autobiographies

A bizottság tagjai/Чланови комисије:
Dr. Utasi Csilla, mentor
Dr. Bence Erika, tag
Dr. Novák Anikó, tag

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu