Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis
   Dodela diploma

   

Početna > Studenti >
Studentske organizacije

Savez studenata Filozofskog fakulteta
Studentska unija Filozofskog fakulteta
Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta
◦ Klub studenata psihologije Transfer
◦ Klub studenata pedagogije Klik
Klub studenata istorije Klio

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu