Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Slavistika

Odbrana master rada
24.09.2015.

ODSEK ZA SLAVISTIKU Vas poziva na odbranu diplomskog (master) rada Svetlana Aleksić „Umetnički postupak karnevalizacije Dostojevskog u delima Velјka Petrovića“

Komisija:

  1. Prof. dr Enisa Uspenski
  2. Prof. dr Draginja Ramadanski
  3. ma Irena Subotić

Odbrana će se održati u ponedelјak 28. 9. 2015.  u 13:00 časova (učionica 221)

Poseta studenata prve godine Odseka za slavistiku Matici srpskoj
28.04.2010.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu