Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Žurnalistika

Obaveštenje
(06.04.2017.)

Studentkinja Nikoleta Pajić braniće master rad 12.04.2017. godine u 13 časova u sali 114
Tema rada: « Značaj roda i kulturnog koda u specijalizovanim stand-ap emisijama »

Komisija:
Predsednik komisije: prof. dr Dejan Pralica
Mentorka: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
Članica: doc. dr Smiljana Milinkov

Obaveštenje
(26.12.2016.)

Studentkinja Danka Burlić braniće master rad 12.01.2017. godine u 10.30 časova u sali 114 Tema rada: « REPREZENTACIJA SANDžAČKOG REGIONA U ONLAJN ŠTAMPI SRBIJE»

Komisija:
Predsednik komisije: dr Dejan Pralica, vanr. prof.
Mentor: doc. dr Jelena Kleut
Članica: dr Brankica Drašković, stručna saradnica

Obaveštenje
(17.11.2016.)

Studentkinja Nina Kovač braniće master rad 8.12.2016. godine u 13.30 časova u svečanoj sali (114) Tema rada: «IDENTITET U DIGITALNOM SVETU I NјEGOVA UPOTREBA U DIGITALNOM MARKETINGU»

Komisija:
1.                   Predsednica komisije: doc. dr Jelena Kleut
2.                   Mentorka: prof. dr Vladislava Gordić Petković
3.                   Član: mr Zlatomir Gajić, asistent

Obaveštenje
(21.10.2016.)

Studentkinja Jovana Srdić braniće master rad 31.10.2016. godine u 10.30 časova u učionici 238 Tema rada: «Kvinslinška propaganda u okupacijskom listu “Novo vreme” u periodu od 1941. do 1942. godine«

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Dejan Pralica, vanr. prof.
2. Mentor: dr Vladimir Barović, vanr. prof.
3. Članica: dr Smiljana Milinkov, asistentkinja

Student Aleksandar Karanović braniće master rad 31.10.2016. godine u 12.45 časova u učionici 300 Tema rada: «Dnevni list “Nova pošta” kao okupacijski propagandni medij na teritoriji Novog Sada 1941. i 1942. godine«

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Dejan Pralica, vanr. prof.
2. Mentor: dr Vladimir Barović, vanr. prof.
3. Članica: dr Smiljana Milinkov, asistentkinja

Studentkinja Marina Vojnović braniće master rad 28.10.2016. godine u 16.30 časova u učionici 115 Tema rada: «Televizija Srbije između servisa građana i servisa političkih elita«

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Dejan Pralica, vanr. prof.
2. Mentor: prof. dr Rade Veljanovski
3. Članica: dr Brankica Drašković, stručna saradnica

Obaveštenje
(26.09.2016.)

Studentkinja Tanja Mitić braniće master rad 29.09.2016. godine u 13 časova u učionici 115/I Tema rada: «Političari kao objekti u emisiji: Veče sa Ivanom Ivanovićem«

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Dejan Pralica, vanr. prof.
2. Mentorka: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
3. Članica: dr Smiljana Milinkov, asistentkinja

Obaveštenje
(23.09.2016.)

Studentkinja Dušanka Ljubojević braniće diplomski rad 29.09.2016. godine u 11 časova u učionici 115/I Tema rada: «UPOTREBA FOTOGRAFIJE NA NASLOVNIM STRANAMA TINEJDŽERSKIH MAGAZINA«

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština
2. Mentorka: doc. dr Jelena Kleut
3. Član: mast. Vukašin Živaljević, stručni saradnik

Obaveštenje
(20.09.2016.)

Student Marko Kulić braniće master rad 29.09.2016. godine u 16 časova u učionici 307  
Tema rada: « PROGRAMSKI SADRŽAJI POSVEĆENI OLIMPIJSKIM IGRAMA U RIO DE ŽENEIRU NA TELEVIZIJI RTS» 

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Vladimir Barović, vanr. prof.
2. Mentor: prof. dr Rade Veljanovski
3. Član: dr Smiljana Milinkov, asistentkinja

Obaveštenje
(20.09.2016.)

Studentkinja Sonja Trninić braniće master rad 26.09.2016. godine u 16 časova u učionici 115/ITema rada: « KORISTI I ZADOVOLJSTVA OD IGRANJA VIDEO IGARA: STUDIJA SLUČAJA DOTA 2«  

Komisija:
1. Predsednik komisije: prof. dr Zoran Jevtović
2. Mentorka: doc. dr Jelena Kleut
3. Član: doc. dr Zoltan Geler
4. Članica: dr Brankica Drašković, stručna saradnica

Obaveštenje
(19.09.2016.)

Studentkinja Jovana Apić braniće master rad 26.09.2016. godine u 15 časova u učionici 115/I Tema rada: «KАKO PUBLIKА PREGOVАRА O IDENTITETU U SАTIRI: STUDIJА SLUČАJА DRŽАVNI POSАO«

Komisija:
1. Predsednica komisije: doc. dr Jelena Kleut
2. Mentor: prof. dr Zoran Jevtović
3. Članica: dr Brankica Drašković, stručna saradnica

Obaveštenje
(09.09.2016.)

Studentkinja Željka Opačić braniće diplomski rad 14.09.2016. godine u 11 časova u učionici 115 Tema rada: « DECA MLAĐA OD 13 GODINA NA FEJSBUKU»

Komisija:
1. Predsednik komisije: doc. dr Zoltan Geler
2. Mentorka: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
3. Član: Zlatomir Gajić, asistent

Obaveštenje - odbrana master rada
(05.07.2016.)

Student Vuk Kešelj braniće master rad 13.07.2016. godine u 11 časova u učionici 115/I Tema rada: «MEDIJSKA PISMENOST STUDENATA NOVINARSTVA U REGIONU«

Komisija:
1. Pr Predsednica komisije: prof. dr Milica Andevski
2. Mentor: dr Dejan Pralica, vanr. prof.
3. Članica komisije: dr Brankica Drašković, asistentkinja

Obaveštenje - odbrana master rada
(21.06.2016.)

Studentkinja Isidora Stanić braniće master rad 2.07.2016. godine u 12 časova u učionici 115/I Tema rada: «MODELI REPREZENTACIJE RODITELJSTVA I DETINJSTVA NA DRUŠTVENOJ MREŽI INSTAGRAM«

Komisija:
1. Predsednica komisije: prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović
2. Mentorka: prof. dr Vladislava Gordić Petković
3. Članica: doc. dr Jelena Kleut
4. Član: mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.06.2016.)

Studentkinja Kristina Nehez braniće master rad 5.07.2016. godine u 10 časova u učionici 115/I Tema rada: «POSTAVLJANJE DNEVNOG REDA U ŠTAMPI I NA TVITERU«

Komisija:
1. Predsednica komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
2. Mentor: prof. dr Zoran Jevtović
3. Članica: doc. dr Jelena Kleut

Obaveštenje - odbrana master rada
(16.05.2016.)

Studentkinja Aleksandra Aleksić braniće master rad 6.06.2016. godine u 13 časova u učionici 116/I
Tema rada: ČITANJE I PISANJE KOMENTARA NA INFORMATIVNIM VEB SAJTOVIMA

Komisija:
1. Predsednica komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
2. Mentor: prof. dr Zoran Jevtović
3. Članica: doc. dr Jelena Kleut

Obaveštenje - odbrana master rada
(10.02.2016.)

Studentkinja Silvija Pasti braniće master rad 19.02.2016. godine u 12 časova u učionici M11 Tema rada: «IZVEŠTAVANJE DNEVNIH NOVINA („BLIC”, „POLITIKA”, „KURIR”) NA INTERNETU O PARADI PONOSA I VOJNOJ PARADI

Komisija:

1. Predsednik komisije: doc. dr Vladimir Barović
2. Mentorka: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
3. Članica: Smiljana Milinkov, asistentkinja

Obaveštenje - odbrana master rada
(14.12.2015.)

Student Sabolč Sečei braniće master rad 21.12.2015. godine u 18 časova u učionici 115 Tema rada: «ANALIZA MEDIJSKOG POKRIVANJA PREDIZBORNE KAMPANJE ZA IZBORE MAĐARSKOG NACIONALNOG SAVETA»

Komisija:
1. Predsednik komisije: doc. dr Dejan Pralica
2. Mentorka: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
3. Član: mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik

Studentkinja Nataša Šaru braniće master rad 18.12.2015. godine u 18 časova u učionici 115Tema rada: «KRITIČKA ANALIZA DISKURSA SADRŽAJA ZA MLADE NA RADIO-TELEVIZIJI VOJVODINE»

Komisija:
1. Predsednica komisije: doc. dr Jelena Kleut
 2. Mentor: doc. dr Dejan Pralica
3. Članica: mr Brankica Drašković, stručna saradnica

Obaveštenje - odbrana master rada
(10.12.2015.)

Studentkinja Teodora Stojšin braniće master rad 18.12.2015. godine u 16.30 časova u učionici 115. Tema rada: «PUBLIKA AMERIČKIH ŽENSKIH TV SERIJA “SEKS I GRAD” I “OČAJNE DOMAĆICE”»

Komisija:
1. Predsednica komisije: doc. dr Jelena Kleut
2. Mentor: prof. dr Zoran Jevtović
3. Članica: Brankica Drašković, asistentkinja

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.10.2015.)

Studentkinja Vanja Lučić braniće master rad 31.10.2015. godine u 12 časova u učionici 115
Tema rada: «DNEVNI LIST “DAN” KAO SREDSTVO ANTINACISTIČKE MEDIJSKE PROPAGANDE OD 1938. DO 1941. GODINE NA TERITORIJI DUNAVSKE BANOVINE»

Komisija:
1. Predsednik komisije: dr Momir Samardžić, vanr. prof.
2. Mentor: doc. dr Vladimir Barović
3. Članica: Smiljana Milinkov, asistentkinja

Obaveštenje - odbrana master rada
(28.09.2015.)

Studentkinja Stefani Šovanec braniće master rad 05.10.2015. godine u 14 časova u učionici 115 (31) Tema rada: Predstavljanje uspeha u serijama “Lisice” i “Seks i grad”

Komisija:
1. Predsednik komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
2. Mentor: prof. dr Zoran Jevtović
3. Član: dr Jelena Kleut, asistentkinja

Obaveštenje - odbrana master rada
(25.09.2015.)

Studentkinja Cvijeta Tomić braniće master rad 29.09.2015. godine u 11 časova u učionici 115 (31) Tema rada: «ANALIZA MEDIJSKOG DISKURSA INFORMATIVNIH EMISIJA DNEVNIK 2 NA JAVNIM SERVISIMA REPUBLIKE SRPSKE I REPUBLIKE SRBIJE»

Komisija:
1. Predsednica komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
2. Mentor: doc. dr Dejan Pralica
3. Članica komisije: Smiljana Milinkov, asistentkinja

Studentkinja Alisa Varga braniće master rad 29.09.2015. godine u 13 časova u učionici 115 (31) Tema rada: «UTICAJ MEDIJA NA ODNOS PREMA BESKUĆNICIMA»

Komisija:
1. Predsednica komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
2. Mentorka: doc. dr Snežana Stojšin
3. Član komisije: doc. dr Vladimir Barović

Student Stefan Janjić braniće master rad 2.10.2015. godine u 13 časova u učionici 116 (32) Tema rada: «IDEOLOGIJA, JEZIČKA UPOTREBA I MEDIJI – ANALIZA DISKURSA MEDIJSKIH PORTALA O SAVREMENOJ JEZIČKOJ PROBLEMATICI»

Komisija:
1. Predsednica komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković
2. Mentor: doc. dr Dejan Pralica
3. Članica komisije: doc. dr Gordana Štrbac

Studenti Odseka za medijske studije osvojili I i III mesto u finalu prvog PR takmičenja
24.05.2010.

U završnici prvog PR takmičenja studenata Vojvodine "PRimer 2010" studenti Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu osvojili su prvo i treće mesto, dok je druga nagrada pripala studentskom timu Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Prvu nagradu osvojili su studenti:
- Kristina Munjin,
- Bojana Stojkov,
- Nataša Zlatanov i
- Bojan Arsenović

Treću nagradu osvojile su studentkinje:
- Maja Zuber,
- Vanja Kolar i
- Darjana Pelemiš

Finale je organizovano u subotu 22. maja na Fakultetu tehničkih nauka i u njemu je učestvovalo pet timova koji su predstavili svoja rešenja na zadatu studiju slučaja. U prvoj fazi takmičenja ocenjivali su se tekstualni deo rešenja zadatka i prezentacija, dok su se u drugoj fazi finalisti predstavili petočlanom žiriju koji su činili stručnjaci iz oblasti odnosa s javnošću.

Prvo takmičenje ovog tipa u Vojvodini organizovali su Centar za odnose s javnošću Novog Sada i Društvo Srbije za odnose s javnošću sa ciljem da se zainteresovanim studentima osnovnih akademskih, strukovnih i master studija na državnim i privatnim fakultetima u pokrajini omogući da steknu dodatnu edukaciju i praksu iz oblasti odnosa s javnošću.

NAGRADA ZA FILM BRANKICI DRAŠKOVIĆ
15.03.2010.

Asistentkinja na Odseku za medijske studije mr Brankica Drašković osvojila je prvu nagradu na Festivalu dokumetarnog rok filma (DORF) održanom prošle nedelje u Zagrebu, Rijeci i Vinkovcima. Pobednički film "Prvi pravi ženski zvuk" posvećen je legendarnom novosadskom rok sastavu Boje, koji je bio veoma aktuelan i cenjen na ovdašnjoj muzičkoj sceni u poslednje dve decenije prošlog veka.

Žiri kojeg su činili direktor Motovun film festivala Igor Mirković, književni kritičar Gordan Nuhanović i filmski kritičar Petar Mitrić, nagradio je film o grupi Boje za, kako su obrazložili, "informativan i iscrpan prikaz društveno-sociološkog i kulturnog konteksta osamdesetih godina, u kojem je ponikao jedan od prvih ženskih rock sastava u tadašnjoj državi”. Film Brankice Drašković, koji je imao hrvatsku premijeru na četvrtom DORF-u, proglašen je najboljim prema glasovima posetilaca u Rijeci i Vinkovcima.

DORF je tradicionalna takmičarska smotra dokumentarnog filma o rok pokretu, jedinstvena tog tipa na prostoru bivše Jugoslavije, a ove godine je prvi put održana u tri grada. Na programu je bio 21 film iz osam zemalja, uz koncerte, izložbe stripova i fotografija, i promocije knjiga. Organizator DORF-a je vinkovačka Udruga ljubitelja filma "Rare", u saradnji sa zagrebačkim Restartom i udruženjem "Amandla" iz Rijeke.

Mr Brankica Drašković je jedna od prvih zaposlenih na Odseku za medijske studije koji je na Filozofskom fakultetu osnovan 2004. godine. U nastavi je angažovana na vežbama iz TV novinarstva i drugih srodnih predmeta. Autor je više dokumentarnih filmova koji su prikazivani na brojnim festivalima u zemlji i regionu, i tamo uglavnom bili veoma zapaženi.

Nagrada „Milena Blagojević“
1.03.2010.

Diplomirana studentkinja žurnalistike Filozofskog fakulteta Sandra Babić pobednica je drugog po redu konkursa „Milena Blagojević“ za mlade radijske novinare starosti do 35 godina. Ona je osvojila novčanu nagradu i diplomu za reportažu na temu uticaja medija na mlade, nazvanu „U kojem si filmu?“. Pobednički prilog predstavlja rad kojim je Sandra diplomirala sa ocenom 10, a koji je potom i emitovan na Radio Novom Sadu. Iako, kada je istraživala kriminalno ponašanje mladih, nije imala konkretne ambicije da se u budućnosti bavi isključivo ovakvim temama, Sandra je ipak postala novinarka crne hronike. Ona je zaposlena u produkciji “Beoton“, za emisiju „Rikošet“.

U razgovoru za časopis „Link“, Sandra Babić objašnjava da se ideja za prilog spontano javila, primećujući da su idoli adolescenata i dalje lica iz sveta kriminala, koja su bila popularna tokom devedesetih godina. Najviše informacija o njima, ali i drugim vidovima nasilja i kriminala, mladi dobijaju putem medija.

„Bilo mi je interesanto da posmatram kako mediji - pre svega televizija i film, ali i ostali, kreiraju ponašanje mladih, najviše adolescenata. Poenta celog rada bila je - da li se mediji bave eksplikacijom nasilja ili informisanjem o onome što se događa. Posebno pitanje u prilogu je i da li mediji ukazuju na prevenciju nasilja, i za sve vreme koje učestvujem u medijima, prvo kao student, a sad i kao novinar, to nisam primetila“

„U poslednjih nekoliko godina, studenti žurnalistike osvajaju nagrade na konkursima, i to u konkurenciji sa već zaposlenim novinarima. Koliko je studentu teže ili lakše da uradi kvalitetan prilog od zaposlenih novinara?“

„Kad sam počela da radim prilog, imala sam strah od toga da niko od sagovornika neće hteti sa mnom da razgovara, jer niko neće trošiti vreme na studenta. Praktično, sve što su rekli, bila je meni usluga za diplomski. Neki ljudi će vas odbiti, ali neki neće. Na kraju se ispostavilo da su izabrani sagovornici bili veoma raspoloženi za saradnju, a meni nije bilo teško da odem u Beograd zbog intervju sa njima. Za ovakve priče, svakako je potrebno uložiti trud u pronalasku informacija i dublje proučavanje tema. Mislim da je veći problem ne pokušati ostvariti bilo koju temu za koju mislite da je važna, makar i van dnevnog posla. Kad sam radila prilog, prvo sam želela da ja budem zadovoljna njime, i sad kad radim, svaku priču želim da odradim maksimalno, kvalitetno i sveobuhvatno...“

Marijana Ramić

Ceo intervju pod naslovom “Maksimalno – kvalitetno – sveobuhvatno“ možete pročitati u februarskom broju Linka (br. 86, 2010).

SA BUDUĆIM NOVINARIMA O PRAVIMA STRUKE
12.02.2010.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopranost polova, Danica Todorov i Ankica Dragin, savetnica za odnose sa javnošću i programe saradnje, održale su danas predavanje na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predavanje je ujedno bilo i uvodni čas u okviru predmeta istraživačko novinarstvo na prvoj godini tokom kog se tridesetak studenata upoznalo sa rezultatima istraživanja „Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini“, kao i sa učestalošću pisanja štampanih medija o novinarskoj profesiji. Istraživanje su još 2007. godine zajednički sproveli Pokrajinski ombudsman i studenti prve generacije Odseka za medijske studije.

Tokom razgovora sa studentima naglašeno je da je svest javnosti o društvenom značaju novinarstva u Srbiji još uvek nedovoljno razvijena, te da je potrebno novinare obrazovati i podsticati da, govoreći o sopstvenim pravima, podižu svest celokupne javnosti o mogućnostima ostvarivanja i zaštite sopstvenih ljudskih prava.

Vladimir Barović

Žurnalisti u novom prostoru
08.02.2010.

Odsek za medijske studije prošle sedmice se uselio u nov radni prostor, koji je zvanično otvoren u četvrtak svečanom i radnom sednicom Katedre. Tom prilikom predstavljena je i interna evaluacija nastave na Odseku u zimskom semestru školske 2009/10. godine, a skupu je prisustvovao i prodekan za finansijsko-materijalna pitanja Filozofskog fakulteta doc. dr Zoltan Đere, koji je najboljim studentima u prethodnom semestru uručio prigodne nagrade.

Nov kabinet je smešten u prizemlju zgrade fakulteta, odmah pored amfiteatra, i u njemu će se od sada nalaziti tehničke laboratorije za audio i video montažu. Savremena digitalna tehnika, kojom je opremljen ovaj prostor, koristi se za izradu konkretnih novinarskih radova studenata iz oblasti radijskog i TV novinarstva, koji veoma često budu emitovani i u redovnim programima javnog servisa, kao i na talasima drugih elektronskih medija u gradu i šire. Savremen i lep prostor istovremeno će služiti i kao radni kabinet asistentima i stručnim saradnicima koji su uključeni u nastavu vezanu za elektronske medija i druge srodne predmete. Kabinet broj 9a/s svečano je otvorila šefica Odseka za medijske studija dr Dubravka Valić Nedeljković, a dr Đere je u kraćem pozdravnom govoru istakao nadu da će nov prostor omogućiti dalji napredak u radu Katedre, kao i zadovoljstvo zbog dobre zajedničke investicije Dekanata i ovog odseka.

Na sednici je, uz plan rada za naredni semestar, predstavljena i interna evaluacija nastave na Odseku u zimskom semestru. Studenti su, u anonimnoj pismenoj anketi na svakom predmetu posebno, u velikoj većini zaokružili odgovore koji govore da su veoma zadovoljni nastavom i stečenim znanjem, metodama koje se sprovode, izborom tema, nastavnog materijala i gostujućih predavača, kao i ličnim angažovanjem i participacijom u samoj nastavi, te korespondencijom sa predavačima i asistentima. Odgovorima na konkretna pitanja šta im se nije dopalo i šta smatraju da bi trebalo menjati, direktno su uticali na unapređenje nastave u letnjem i svim narednim semestrima.

Rezultate evaluacije u celini možete da pogledate ovde (pdf: 1MB).

ZLATNI PRES VITEZ
28.12.2009.

Diplomirana studentkinja žurnalistike Maja Dragić dobitnica je Zlatne plakete 4. Regionalnog fetivala TV minijatura “Pres vitez” (sa sedištem u Zrenjaninu), u konkurenciji dokumnetarnog programa. Dragićeva je nagradu osvojila za reportažu “Laku ti noć, Tibore”, inače diplomski rad na Odseku za medijske studije.

U obrazloženju žirija se, pored ostalog, kaže: “Zlatnu medalju za novinarski rad, uz diplomu i 20.000 dinara neto, dodelili smo Maji Dragić za rad na minijaturi ‘Laku ti noć, Tibore’, u produkciji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na kojem je nedavno završila žurnalistiku. Tim radom je i diplomirala, a danas kao radi na Televiziji Vojvodine kao honorarna saradnica. Novinarka portretiše beskućnika Tibora koji svoje bitke bije na marginama društva, odbijajući da se okrene suicidu, iz inata čuvajući visprenost i zrno vedrine, koji su ga i na ulici očuvali donekle mentalno vitalnim...Žiri je jednoglasno rekao ‘bravo’ Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.”
Na Ovogodišnjem “Pres vitezu” učestovalo je oko 100 autora različitih profila iz preko 20 gradova Srbije, Makedonije, Crne Gore i Srpske. Nagrade je u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine 22. decembra uručila potpredsednica Vlade Vojvodine zadužena za oblast informisanja Ana Tomanova-Makanova.

Dejan Pralica

Dodeljene nagrade pobednicama konkursa “Dimitije Davidović - Evropljanin u oslobođenoj Srbiji“
29.10.2009.

Studentkinjama Odseka za medijske studije u Novom Sadu, Jeleni Šarenac i Ivani Parčetić, dodeljene su nagrade za osvojeno prvo mesto na konkursu studenata na temu „Dimitrije Davidović - Evropljanin u oslobođenoj Srbiji“. Nagrade im je uručila predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, na svečanosti koja je održana u Beogradu povodom 220 godina od rođenja Dimitrija Davidovića. Drugu nagradu u ovoj kategoriji dobila je Tanja Stošić sa Megatrenda fakulteta za medije i kulturu iz Beograda a treću nagradu Tijana Dokić sa fakulteta Političkih nauka iz Beograda. Nagradni konkurs je organizovao Odbor Udruženja novinara Srbije povodom obeležavanja 220 godina od rođenja ovog srpskog velikana.

Konferencija za kraj Letnje škole "Mostovi medijskog obrazovanja"
14.09.2009.

Međunarodna Letnja škola za studente novinarstva "Mostovi medijskog obrazovanja" na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završena je u nedelju naučnom konferencijom na kojoj su svoje istraživačke i naučne radove predstavili polaznici škole, kao i studenti magistarskih, master i doktorskih studija sa univerziteta u Segedinu, Temišvaru, Ljubljani, Podgorici i Novom Sadu. Svi učesnici skupa dobili su sertifikate o uspešno završenom kursu koji će im u njihovim sredinama biti vrednovan kao pohađani deo redovne nastave.

Program izlaganja na konferenciji bio je podeljen u tri tematske celine, "Mediji i sektor bezbednosti", "Mediji i manjine" i "Teorijski pristupi u proučavanju medija", čime je zaokružen akcenat rada Letnje škole koji je bio usmeren ka razvoju svesti mladih novinara o značajnim pitanjima demokratizacije društva i medija kao ključnih nosilaca podizanja svesti o ljudskim slobodama u savremenom svetu. Studenti naučnih programa žurnalistike sa pet partnerskih institucija - učesnica Letnje škole, tom prilikom su predstavili istraživačke radove o prisustvu manjina u medijima i sektoru bezbednosti, nastale tokom sedmodnevnih radionica i predavanja prošle nedelje u Novom Sadu, dok su starije kolege, stručni saradnici, asistenti i predavači, izneli svoje najnovije naučno-istraživačke radove iz istih oblasti, kao i iz teorijske analize medija. Među obrađenim temema veliku pažnju privukle su analize medijske prezentacije žena pripadnica nacionalnih manjina u Vojvodini, interneta i nasilja u školama, alternativne javnosti na primerima feljtona i bloga, prometejske uloge oglašavanja, kao i aktivne publike u potrazi za značenjem u medijima.

Školu je organizovao Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na osnovu uspešne saradnje sa srodnim odsecima u regionu, kao redovno godišnje okupljanje studenata i nastavnika žurnalistike. Za sedam dana boravka u našoj sredini, ukupno 26 učesnika iz pet zemalja su uz aktivan rad, zajedno sa svojim domaćinima, imali priliku i da se privatno druže, zabavljaju na žurci koju je u njihovu čast organizovao Klub studenata žurnalistike "Impressum", kao i da upoznaju Novi Sad i uživaju u Festivalu uličnih svirača i drugim zanimljivostima. Nakon prvog naučno-obrazovnog susreta, zaključak je da su u potpunosti ostvareni svi unapred postavljeni osnovni ciljevi Škole, da se uspostavi i podstakne mobilnost studenata u regionu kao jedan od prioriteta studiranja po Bolonjskoj konvenciji, da se prodube dijalozi, razmene iskustava i ekspertize između studenata i nastavnika, kao i da se unapredi interkulturalna saradnja i proširi neformalne mreže univerzitetskih nastavnika koji obrazuju buduće novinare. Sledeći susret zakazan je za septembar 2010. u Novom Sadu.

Organizaciju Letnje škole "Mostovi medijskog obrazovanja" podržali su Centralnoevropska inicijativa, ambasada SAD u Beogradu i Misija OEBS-a u Srbiji.

Prvi diplomirani novinari II generacije
10.07.2009.

Norbert Šinkovič i Čila Čeke prvih su dvoje studenata II generacije Žurnalistike koji su završili studije i stekli zvanje ''diplomirani novinar/novinarka''.

Šinković je diplomirao iz predmeta Analiza medijskog diskrusa na temu ''Statut Vojvodine u odabranim dnevnim novinama od regionalnog i nacionalnog značaja u periodu januar-mart 2009''.
Čeke je svoj diplomski uradila iz predmeta Radijsko novinarstvo na temu ''Znati ili ne znati – pitanje je sad''. Ona je uradila radio paket koji govori o (ne)mogućnostima da se dobro nauči srpski jezik u homogenim manjinskim sredinama, odnosno nacionalno mešovitim sredinama u našoj Pokrajini.
Oboje studenata diplomirali su najvišim ocenama (mentorka doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković), a master studije nastaviće u Novom Sadu, odnosno Zagrebu.
Do 10. jula 2009. na Odseku je ukupno diplomiralo 34 studenata.

Dejan Pralica

Petogodišnjica Žurnalistike
01.06.2009.

Odsek za medijske studije obeležio je 29. maja 2009. pet godina postojanja. Za prvih pet godina, čak 11 naših studenata i studentikinja, kao i naši nastavnici i saradnici dobili su nagrade na domaćim i inostranim festivalima i konkursima. Do kraja letnjeg semestra 2009. diplomiralo je ukupno 34 studenata žurnalistike, od toga 34 iz prve, i dvoje iz druge generacije studenata. Ovog juna, novosadska žurnalistika upisala je šestu generaciju studenata.

Od ove godine, Odsek je doneo odluku da ustanovi nagrade za najbolje studentske radove iz oblasti uskostručnih predmeta: Novinarstva u štampanim medijima, Radijskog novinarstva, Televizijskog novinarstva i Internetskog novinarstva.

Nagradu za najbolju novinsku reportažu čija je tema bila “Đavolja varoš” dobile su studentkinje druge godine Milana Petrović i Sanja Veselinović.
Studentkinje treće godine Jefimija Kolašinac i Eleonora Horvat nagrađene su za radio paket na temu “Kašnjenje vozova”.
Diplomirana studentkinja Duška Bajić dobila je nagradu za televizijski prilog o Argentincu koji živi u Novom Sadu. Za ovaj prilog Bajićeva je dobila i nagradu “Pres vitez 2008”.
Nagrada Odseka za najbolji internetski članak “Šljaka kao škola života” pripala je studentkinji treće godine Asji Francisti.

Odsek je uručio poklon-knjige i studentima koji su osvojili i nagrade na konkursima. Diplomirani studenti Čila Čeke i Norbert Šinković osvojili su nagradu Univerziteta u Novom Sadu za naučno-istraživački rad iz oblasti Analize medijskog diskursa. Studentkinje treće godine Jelena Šarenac i Ivana Parčetić osvojile su prvu nagradu na konkursu Udruženja novinara Srbije “Dimitrije Davidović”.

Dejan Pralica

Boarovu nagrada za istraživačko novinarstvo
18.2.2009.

Dimitrije Boarov, dugogodišnji novinar i publicista, kao i viši predavač na Odseku za medijske studije, dobitnik je nagrade "Jug Grizelj" za 2008. koja se dodeljuje za najviša dostignuća u istraživačkom novinarstvu. Boarovu je nagrada uručena na svečanosti u Medija centru u Beogradu, 18. februara.
Posle dodele nagrade, Boarov je rekao da je ponosan što je 40 godina opstao u novinarstvu pre svega kao "novinarski radnik u nepismenoj i surovoj sredini u kojoj se lakše oprašta lopovima i kriminalcima nego donosiocima loših vesti i ljudima koji drugačije misle". Laureat je dodao i kako je lično poznavao i cenio Juga Grizelja koga je upoznao 1972. u listu "Ekonomska politika".

Predsednik žirija za dodelu nagrade Velimir Ćurguz Kazimir rekao je da se Boarov godinama bavi ekonomskim temama i da je u prošloj godini objavio 30 analitičkih članaka, "racionalnih alarma na temu onoga što dolazi" pre svega u dnevnom listu "Danas" i nedeljniku "Vreme".
Dimitrije Boarov u novinarstvu je od 1968, a profesionalnu karijeru počeo je 1971.u nedeljniku "Ekonomska politika". Od 1974. do 1979. radio je u Informativno-političkoj redakciji Televizije Novi Sad, jedan je od 10 osnivača nedeljnika "Vreme" pokrenutog 1990. Na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zaposlen je u zvanju višeg predavača od 2006. godine. (foto RTS)

Dejan Pralica

Dimitrije Boarov laureat Februarske nagrade Novog Sada
1.2.2009.

Novinar i viši predavač na Odseku za medijske studije Dimitrije Borov ovogodišnji je dobinik Februarske nagrade grada Novog Sada. Na svečanoj akademiniji njemu u čast, koja je 1. februara održana u Velikoj sali Srpskog narodnog pozorišta, gradonačelnik glavnog grada Vojvodine Igor Pavličić rekao je kako je Dimitrije Boarov zaslužio najviše gradsko priznanje svojim četrdesetogodišnjim radom u novinarstvu. Primajući statuu golubice – simbol Novog Sada, Boarov je rekao kako je odrastao na Podbari odakle je i njegovo usmerenje ka ''nezahvalnom poslu'' koje se zove novinarstvo. ''Ovaj grad sam uvek nosio uz sebe i prijatelji odavde nikad me nisu izneverili. Ovaj grad može da vodi računa o sebi, jer je tuđa briga uvek najskuplja'', rekao je Boarov. Njega je za nagradu predložilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a odluku o dodeli nagrade nedavno je donela i gradska Skupština Novog Sada.
(foto Dnevnik)

Dejan Pralica
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu