Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Romanistika

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.1.2017.)

Јелена Нинић браниће Мастер рад под називом: "Analyse théorique et expérimentée des techniques utilisées par Michel Thomas dans l’apprentissage du FLE "

пред Комисијом у следећем саставу:

 1. проф. др Снежана Гудурић (ментор),
 2. проф. др Љубица Влаховић,
 3. мр Вања Манић Матић.

у петак 27. јануара 2017. у 12.30, у просторијама Филозофског факултета, с.114.

Obaveštenje - odbrana master rada
(16.12.2016.)

Slavica Pantić braniće Master rad pod nazivom: "Fonetsko-fonološke odlike i metode korekcije izgovora francuskog jezika kod studenata na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu."

pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. prof.dr Snežana Gudurić, mentor
 2. doc.dr Tatjana Đurin
 3. dr Ivana Vilić

u petak 23. decembra 2016. u 15.30, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114.

Obaveštenje - odbrana master rada
(06.10.2016.)

Gordana Adamov braniće Master rad pod nazivom:  "Prošla vremena u delu „Stranac“ Albera Kamija i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku – funkcija prevoda prošlih vremena u nastavi francuskog jezika "

pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Nenad Krstić (mentor),
 2. doc. dr Tatjana Đurin,
 3. doc. dr Diana Popović

u četvrtak 13. oktobra 2016. u 12.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 271.

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.09.2016.)

Jelena Dukić braniće Master rad pod nazivom: "Kulturološki i pedagoški aspekt proznih dela za decu u srpskom prevodu sa kanadskog francuskog jezika."
pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. doc.dr Diana Popović, mentor
 2. doc.dr Tatjana Đurin
 3. dr Ivana Vilić

u utorak 4. oktobra 2016. u 13.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114.

Obaveštenje - odbrana master rada
(20.09.2016.)

Aleksandra Stajić braniće Master rad pod nazivom: Stručno prevođenje: kompleksnost, problemi, didaktika, pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. doc. dr Tatjana Đurin (mentor), 
 2. doc. dr Tamara Valčić Bulić,  
 3. mr Ivana Vilić,

u utorak 27. septembra 2016. u 12.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 271.

Boris Ćuzović braniće master rad pod nazivom: Književni rod drame u nastavi francuskog kao stranog jezika, pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. doc. dr Tamara Valčić Bulić (mentor), 
 2. doc. dr Sanja Maričić
 3. mr Vanja Manić matić,

u utorak 27. septembra 2016. u 14.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 271.

Snežana Paunović braniće master rad pod nazivom: Traduktološka analiza dva srpska prevoda Balzakove pripovetke „Pukovnik Šaber“- funkcija analize u nastavi morfosintakse francuskog jezika

pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Nenad Krstić (mentor), 
 2. doc. dr Tatjana Đurin
 3. doc.dr Diana Popović,

u sredu 21. septembra 2016. u 13.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 271.

Obaveštenje - odbrana master rada
(01.07.2016.)

Milica Todorović će u sredu 13. 07. 2016. godine u 11 sati u učionici  271 braniti master rad pod nazivom L'apprentissage expérientiel du français comme langue étrangère aux niveaux préscolaire et scolaire pred sledećom komisijom:

 1. prof. dr Snežana Gudurić, predsednik komisije
 2. prof. dr Dragana Drobnjak, mentor
 3. dr Nataša Popović

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.01.2016.)

Dana 3. februara, u 12h, u seminarskoj biblioteci romanistike, Dunja Pavlović studentkinja master studija braniće master rad pod nazivom L'homme et son identité dans les oeuvres de J.M. G. Le Clézio

Obaveštenje - odbrana master rada
(15.12.2015.)

Bilјana Zlatanović braniće Master rad pod nazivom: "Primena Glaserove teorije izbora i osnovnih životnih potreba na nivou petog razreda osnovne škole u nastavi francuskog jezika kao stranog " pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Dragana Drobnjak (mentor),
 2. prof. dr Snežana Gudurić,
 3. doc. dr Nataša Radusin Bardić.

u sredu 23.decembra 2015. u 11.30, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114 (30/1).

Obaveštenje - odbrana master rada
(7.12.2015.)

Ana Jakovlјević braniće Master rad pod nazivom: "Sent-Egziperijev Mali princ: pedagoški, kulturološki i drugi aspekti izvornika i prevoda" pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Nenad Krstić,
 2. doc. dr Tatjana Đurin,
 3. doc. dr Diana Popović (mentor).

u petak 11. decembra 2015. u 12.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114 (30/1).

Obaveštenje - odbrana master rada
(12.10.2015.)

Nada Maslovara braniće Master rad pod nazivom: "Humor u nastavi Francuskog jezika kao stranog" pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Dragana Drobnjak (mentor),
 2. prof. dr Snežana Gudurić,
 3. doc. dr Nataša Radusin Bardić

u petak 16. oktobra 2015. u 14.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. M10 (18A).

Obaveštenje - odbrana master rada
(02.07.2015.)

Jovana Tasić braniće Master rad pod nazivom: "Primena francuske šansone u nastavi francuskog jezika" pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. doc. dr Tamara Valčić Bulić (mentor),
 2. mr Ivana Vilić,
 3. mr Vanja Manić Matić.

u ponedelјak 13. jula 2015. u 10.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s.114.

Obaveštenje - odbrana master rada
(22.06.2015.)

Radmila Biga braniće Master rad pod nazivom: "Larošfukoove Maksime u prevodu Milutina Uskokovića (1979) - traduktološka analiza" pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Nenad Krstić (mentor),
 2. doc. dr Diana Popović,
 3. doc. dr Tatjana Đurin

u petak 3. jula 2015. u 10.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114 (30/1).

Obaveštenje - odbrana master rada
(22.06.2015.)

Dijana Nenić braniće Master rad pod nazivom: "Mopasanova pripovetka „Povest jedne seoske sluškinje“ u srpskim prevodima – funkcija analize prevoda u nastavi sintakse francuskog jezika " pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof. dr Nenad Krstić (mentor),
 2. doc. dr Tatjana Đurin,
 3. mr Ružica Seder

u petak 3. jula 2015. u 13.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114 (30/1).

Obaveštenje - odbrana master rada
(08.04.2015.)

Marko Nikolić braniće Master rad pod nazivom: "Termini iz oblasti religije, arhitekture i umjetnosti u udžbenicima srednjih škola turističko-ugostitelјske struke u zapadnobalkanskom regionu. Aktuelno stanje i potrebe." pred Komisijom u sledećem sastavu:

1. prof. dr Snežana Gudurić, mentor
2. prof. dr Dragana Drobnjak
3. mr Ivana Vilić

u sredu 15. aprila 2015. u 11.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 271 (88/2).

Obaveštenje - odbrana master rada
(26.02.2015.)

Tatjana Bajović braniće Master rad pod nazivom: "Funkcije slike na času francuskog kao stranog jezika" pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Doc. dr Tamara Valčić Bulić (mentor),
 2. doc. dr Nataša Radusin-Bardić,
 3. mr Nataša Popović

u petak 6. marta 2015. u 14.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 114 (30/1).

Obaveštenje - odbrana master rada
(30.01.2015.)

Marija Milinković braniće Master rad pod nazivom: "Upotreba stripa u nastavi francuskog kao stranog jezika" pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Doc. dr Tamara Valčić Bulić (mentor),
 2. doc. dr Tatjana Đurin,
 3. mr Nataša Popović
 4. ma Sanja Maričić.

u petak 6. februara 2015. u 10.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s.271 (88/2).

Obaveštenje - odbrana master rada
(10.10.2014.)

Vanja Ćubić braniće Master rad pod nazivom: Poteškoće u čitanju i pisanju u nastavi francuskog jezika kao stranog na školskom uzrastu pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. Prof.dr Dragana Drobnjak,
 2. doc. dr Nataša Radusin Bardić
 3. mr Nataša Popović

u sredu 15. oktobra 2014. u 12.15, u prostorijama Filozofskog fakulteta, sala 30/1.

Obaveštenje - odbrana master rada
(23.09.2014.)

Sonja Šešlija braniće Master rad pod nazivom:  Jovan Zbogar – imagološki ogledi

pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. prof. dr Pavle Sekeruš (mentor),
 2. doc.dr Tamara Valčić Bulić,
 3. doc.dr Diana Popović.

u subotu 27. septembra 2014. u 12.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 88/2.

Obaveštenje - odbrana master rada
(23.09.2014.)

Jelena Vacić braniće Master rad pod nazivom: Srpski prevodi Peroovih bajki: "pedagoške" intervencije prevodioca pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. doc. dr Tatjana Đurin (mentor),
 2. doc.dr Diana Popović,
 3. mr Ivana Vilić

u ponedeljak 29. septembra 2014. u 15.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 88/2.

Obaveštenje - odbrana master rada
(18.09.2014.)

Aneta Svera braniće Master rad pod nazivom:  "Filološka analiza Balzakove pripovetke „Pukovnik Šaber“  u prevodu Nikole Banaševića "

pred Komisijom u sledećem sastavu:

 1. prof. dr Nenad Krstić (mentor),
 2. doc.dr Diana Popović,
 3. doc. dr Tatjana Đurin.

u sredu 24. septembra 2014. u 10.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 61/2.

Obaveštenje - odbrane master radova
(18.06.2014.)

Nikola Lukić braniće Master rad pod nazivom: "Imperfekat u delu Moravažin od Bleza Sandrara
i njegovi ekvivalenti u srpskom prevodu"
pred komisijom u sledećem sastavu:

 1. prof. dr Nenad Krstić (mentor),
 2. doc. dr Tatjana Đurin,
 3. mr Ružica Seder.

u petak 27. juna 2014. u 10.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 30/1.

Obaveštenje
(08.05.2014.)

Milica Mijatović braniće Master rad pod nazivom: "Margerit Jursenar i Natali Sarot: pisci i njihove ličnosti u odnosu na okruženje i sa osvrtom na njihove međusobne odnose "pred komisijom u sledećem sastavu:

 1. prof. dr Ljiljana Matić (mentor),
 2. doc. dr Tamara Valčić Bulić,
 3. doc.dr Diana Popović.

u petak 23. maja 2014. u 12.00, u prostorijama Filozofskog fakulteta, s. 88/2.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu