Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Psihologija

Obaveštenje
(18.09.2014.)

Upis u narednu godinu studija za studente osnovnih akademskih studija psihologije - ekvivalencija

Ekvivalencija predmeta (pdf)
Obaveštenje o upisu naredne godine studija (pdf)


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu