Rasporedi
   Oglasne table
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Oglasne table >
Pedagogija

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(26.09.2019.)

Nataša Ristivojević, student osnovnih studija Pedagogije brani svoj završni rad na temu :
Identiteti obrazovanih Roma i Romkinja u kontekstu interneta,
u ponedeljak, 30.09 u 13.30, kab. 100/I

pred komisijom:
prof. dr Olivera Gajić
doc. dr Stanislava Marić Jurišin
prof. dr Milica Andevski, mentor.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(06.09.2019.)

Kandidatkinja: Laura Virag
Tema završnog rada na OAS Pedagogiji:
"Uloga roditelja u planiranju dnevnih aktivnosti i formiranju radnih navika učenika nižih razreda osnovne škole"

Članovi Komisije:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednik
2. Doc. dr Biljana Lungulov, član
3. Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Datum, vreme i mesto odbrane: sreda 11.09.2019. u 13.00 u kab. 134

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(19.06.2019.)

Odbrana diplomskog rada kandidatkinje Miljane Vukanić, studenta Pedagogije:
Tema: "Devijantno ponašanje mladih i preventivno delovanje u školi"
Datum odbrane: 25. jun 2019. u 13.00 sati u kabinetu 134.

Komisija za odbranu diplomskog rada:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednik Komisije
2. Doc. dr Biljana Lungulov, član
3. Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(18.06.2019.)

Student OAS Pedagogije, Katarina Arsenović, brani završni rad na temu: Obrazovanje za održivi razvoj, 25.05 u 12.30, kab. 100/I.
pred Komisijom u sastavu:
1. prof. dr Milica Andevski, mentor
2. prof. dr Olivera Gajić
3. prof. dr Biljana Lungulov

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(14.06.2019.)

Odbrana završnog rada na Osnovnim studijama Pedagogije studentkinje Jozsa Timea:

Tema: Čitalačka interesovanja učenika viših razreda osnovne škole
Datum i vreme odbrane: 25. jun 2019. u 12.00 sati u kabinetu 134

Komisija: prof. dr Milica Andevski, predsednik
doc. dr Biljana Lungulov, član
prof. dr Olivera Gajić, mentor

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(10.06.2019.)

Završni rad na osnovnim studijama Pedagogije brane:
Aleksandra Vrgotić, Neformalni oblici ekološkog obrazovanja odraslih, u 9.30h
Katarina Maksić, Uloga medijske pismenosti u obrazovanju, u 10h

u sredu, 12.06 2019, kab. 100/I.

Komisija:
dr Olivera Gajić, predsednik komisije
dr Biljana Lungulov
dr Milica Andevski, mentor.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(31.05.2019.)

Odbrana završnog rada na osnovnim studijama Pedagogije kandidatkinje Milane Samardžić biće održana u petak 7. juna u 12:45h (kabinet 143)

Komisija:
prof. Jovana Milutinović,
doc. Biljana Lungulov
doc. Milena Letić Lungulov (mentor).

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(20.03.2019.)

Kandidat Katarina Despotović, brani završni rad na OAS Pedagogija sa temom: Značaj ekološkog obrazovanja u konceptu održivog razvoja, u sredu 27.03 u 15.00h, kab. 100/I.

Komisija:
prof. dr Milica Andevski, mentor
prof. dr Olivera Gajić, član
doc. dr Biljana Lungulov, član

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(28.02.2019.)

Kandidatkinja: Lea Tomašević, br. Indeksa 080029/14
Tema:"Omladinski aktivizam mladih u lokalnoj zajednici"
Komisija:
1. Dr Milica Andevski, predsednik
2. Dr Biljana Lungulov, član
3. Dr Olivera Gajić, mentor

Vreme i mesto odbrane: 06. mart 2019. u 12.00 u kabinetu br. 134

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(11.12.2018.)

Anita Skenderović, student OAS Pedagogije, brani završni rad na temu: Uloga informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevici mladih, u ponedeljak, 17.12 u 15.30h, kab. 100/I
pred komisijom:
prof. dr Olivera Gajić, predsednik komisije
doc. dr Biljana Lungulov, član
prof. dr Milica Andevski, mentor.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(28.11.2018.)

Odbrana završnog rada Milice Platiše,
na temu ULOGA PORODICE I OBLIKOVANJU EKOLOŠKE SVESTI KOD DECE,
biće održana u ponedeljak, 3. 12 u 15h, kab. 100/I.

Komisija
prof. dr Olivera Gajić
doc. dr Biljana Lungulov
prof. dr Milica Andevski, mentor.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(12.10.2018.)

Odbrana završnog rada OAS Pedagogije :

Kandidatkinja: Ana Spasić
Tema: "Analiza kvaliteta udžbenika muzičke kulture u 5. razredu Osnovne škole"

Datum, vreme i mesto odbrane: Utorak, 16.10.2018. u 14.30 sati u kabinetu br. 134

Komisija:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednik
2. Doc. dr Biljana Lungulov, član
3. Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(03.10.2018.)

Kandidat Olivera Marčić brani završni rad na OAS Pedagogiji:

Tema: "Muzička interesovanja učenika osnovne škole (sa osvrtom na horsko pevanje)"
Datum i vreme odbrane: 09.10. 2018. u 14,00 sati u kabinetu br. 134

Komisija:
1. prof. dr Milica Andevski, predsednik Komisije
2. Doc. dr Biljana Lungulov, član
Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(03.10.2018.)

Kandidatkinja Jovana Drakulić, brani završni rad na OAS Pedagogije sa temom: Uloga obrazovanja u razvoju ekološke svesti,
u utorak, 9. 10 u 14. 30. kab100/I.

Kandidatkinja Marina Kulpinčević, brani završni rad na OAS Pedagogije sa temom: Faktori razvoja ekološke svesti,
u utorak, 9.10 u 15h kab. 100/I.

Komisija za obe kandidatkinje je:
dr Olivera Gajić, red. prof., predsednik Komisije
dr Biljana Lungulov, docent, član
dr Milica Andevski, red. prof., mentor.

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(28.09.2018.)

Kandidatkinja Aleksandra Danilović, brani završni rad na OAS Pedagogije sa temom: Koncept održivog razvoja u oblikovanju ekološke misli,

u ponedeljak, 1.10 u 11.30, kab. 100/I.
pred Komisijom:

dr Biljana Lungulov, docent, predsednik Komisije
dr Stefan Ninković, asistent sa doktoratom, član
dr Milica Andevski, redovni profesor, mentor

Obaveštenje - Odbrana završnog rada
(24.09.2018.)

Kandidatkinja: Bojana Marićić
Tema: Zainteresovanost učenika osnovne škole za prirodne nauke
Datum i vreme odbrane: 28.09.2018 u 13h u kabinetu 144

Komisija:
1. Prof. dr S. Kostović
2. MA S. Slijepćević
3. Prof. dr Jelena Đermanov

Obaveštenje - Odbrana radova
(21.09.2018.)

Odbrana završnog rada OAS Pedagogije:

Šarolta Matuška, naslov završnog rada: "Metodički pristupi podsticanju darovitih učenika u nastavi"
Datum i vreme odbrane: 26.09.2018 (sreda) u 12.00 sati u kabinetu br. 134

Komisija za odbranu završnog rada:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednik Komisije
2. Doc. dr Biljana Lungulov
3. Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Tijana Nikić, naslov završnog rada: "Obrazovni programi muzeja i galerija u funkciji podsticanja kreativnosti dece"
Datum i vreme odbrane: 26.09.2018. (sreda) u 12.30 sati u kabinetu br. 134

Komisija za odbranu završnog rada:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednik
2. Doc. dr Biljana Lungulov
3. Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Obaveštenje - Odbrana radova
(19.09.2018.)

Student OAS pedagogije Danica Pešić,
brani završni rad sa temom: Priroda komunikacije u virtuelnom i stvarnom svetu,
u sredu, 26.09, u 12.30h, kab. 100/I.

Komisija: prof. dr. Olivera Gajić
doc. dr Biljana Lungulov
prof. dr Milica Andevski, mentor.

Obaveštenje - Odbrana radova
(14.09.2018.)

Kandidatkinja: Bojana Marićević
Tema: Primena društvenih mreža u obrazovanju kao motivacija za celoživotno učenje
Datum i vreme odbrane: 20.09.2018. god. u 12:30 sati u kabinetu 133.
Komisija:

  1. Prof. dr Olivera Gajić
  2. Prof. dr Milica Andevski
  3. Doc. dr Biljana Lungulov, mentor

1. Milijana Radivojević (završni na OAS Pedagogija)
Tema: "Agresivnost među mladima i školska prevencija"
Datum odbrane: 19. septembar 2018. u 11.00 sati u kabinetu 134

2. Danijela Bogdanović (master rad)
Tema: "MIšljenje učenika srednje škole o mogućnostima podsticanja čitalačkih interesovanja"
Datum odbrane: 19. septembar 2018. u 11.30 u kabinetu 134

3. Nataša Kolesar (master rad)
"Uzroci školkog (ne)uspeha učenika na prelazu iz razredne u predmetu nastavu"
Datum odbrane: 20. septembar 2018. u 13.00 sati u kabinetu 134

Sastav Komisije za sve tri odbrane:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednik
2. Doc. dr Biljana Lungulov, član
3. Prof. dr Olivera Gajić, mentor

Obaveštenje - Odbrana radova
(14.09.2018.)

Odbrana završnog rada
Kandidatkinja: Tamara Oblaković studentkinja OAS Pedagogije
Tema: Aspiracije maturanata srednjih stručnih škola prema studijama i činioci koji utiču na njihov izbor

Datum i vreme odbrane: 20.09.2018. god. u 11:30 sati u kabinetu 144.

Komisija:
1. Prof. dr Jelena Đermanov - mentor
2. Prof. dr Marijana Kosanović
3. Senka Slijepčević

Obaveštenje - Odbrana radova
(13.09.2018.)

Slađana Ignjatović, studentkinja master studija Pedagogijje (br..dosijea 310015/2017 ) brani 20.09.2018. u 13č, kab.144., Završni rad na temu:
Dimenzije pedagoških kompetencija nastavnika srednjih škola i efikasno upravljanje 
pred Komisijom:
1. Prof. dr Svetlana Kostović, predsednica,
2. Dr Borka Malčić, članica,
3. prof. dr Marijana Kosanović, mentorka

Isidora Tasić, studentkinja master studija Pedagogijje brani 20.09.2018. u 12h, kab.144., Završni rad na temu: Savremeni pristupi u penološkoj andragogiji: potencijal i efekti art terapije u resocijalizaciji zatvorenika
pred Komisijom:
1. Prof. dr Milica Andevski, predsednica,
2. Dr Borka Malčić, članica,
3. prof. dr Marijana Kosanović, mentorka

Obaveštenje - Odbrana radova
(07.09.2018.)

1. Odbrana Završnog rada (OAS Pedagogije)  kandidatkinje Jelene Drinić, na temu: Modeli facilitacije u školi i značaj podsticanja individualne promene u profesionalnom razvoju nastavnika, održaće se dana 13.09.2018. u 11č., kab. 144.
 
2. Odbrana završnog rada (OAS Pedagogije kandidatkinje Aleksandre Spasojević, na temu: Savremene teorije o potencijalu učenja za aktivno starenje i dekonstrukciju mitova o starima u trećem životnom dobu, održaće se dana 13.09.2018. u 12č., kab. 144.

3. Odbrana Završnog rada (OAS Pedagogije) kandidatkinje Nataše Grbović, na temu: Andragoške dimenzije samousmerenog učenja i nove uloge andragoških praktičara iz perspektive doživotnog učenja, održaće se dana 13.09.2018. u 13č., kab.144.

4. Odbrana Završnog rada (OAS Pedagogije) kandidatkinje Jelene Vasić, na temu: Modeli menadžmenta i rukovođenja u uspešnim školama, održaće se dana 13.09.2018. u 14č., kab.144. 
Komisija za odbranu završnih radova je ista za sve kandidatkinje:

  1. Prof. dr Jelena Đermanov, predsednica,
  2. Dr Borka Malčić, članica i
  3. Prof. dr Marijana Kosanović, mentorka Završnih radova

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu