Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

21. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 21. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 3.6.2016. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnuoblast Arheologija

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rumunistiku
jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za slavistiku
jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika
jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika
jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo
jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za pedagogiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za slavistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za hungarologiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

  1. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
  2. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
  3. dr Milica Pasula, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za romanistiku
jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

  1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
  2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
  3. dr Tijana Ašić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, FILUM Kragujevac
  4. dr Nataša Radusin-Bardić, doc. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za rumunistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Predlog komisije:

  1. dr Ofelija Meza, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
  2. dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
  3. dr Daniel Sorin Vintila, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Fakultet za novinarstvo, komunikologiju i moderne jezike, Univerzitet "Tibiskus", Temišvar.

5. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Tatjane Krstić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specijalna edukacija i rehabilitacija (Psihologija) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu