Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centri fakulteta
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21101 Novi Sad

◦ Informacije u vezi sa upisom
Telefoni referenata

 

◦ Odsek za anglistiku
Šef Odseka: prof. dr Ivana
Đurić-Paunović
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Nataša Milićević
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

◦ Odsek za filozofiju
Šef Odseka: prof. dr Dragan Prole
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Una Popović
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/ 485 3860

◦ Odsek za germanistiku
Šef Odseka: doc. dr Gordana Ristić
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Katalin Ozer
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: german@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 60

◦ Odsek za hungarologiju
Šef Odseka: prof. dr Eva Toldi
Zamenik šefa: prof. dr Edita Andrić
Sekretar Odseka: Valerija Milanović
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: hungar@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 673, 485 38 78

◦ Odsek za istoriju
Šef Odseka: prof. dr Ivan Jordović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Stojkovski
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 577, 485 3860

◦ Odsek za komparativnu književnost
Šef Odseka: prof. dr Bojana Stojanović
Pantović
Zamenik šefa: doc. dr Vladimir Gvozden
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873

◦ Odsek za medijske studije
Šef Odseka: prof. dr Dejan Pralica
Zamenik šefa: doc. dr Zooltan Geler
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Sekretarijat Odseka: M11
E-mail: zurnal@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 39 17

◦ Odsek za pedagogiju
Šef Odseka: prof. dr Jovana Milutinović
Zamenik šefa: prof. dr Jelena Đermanov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 419, 485 39 19

◦ Odsek za psihologiju
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Mitrović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Popov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 948, 485 39 19

◦ Odsek za romanistiku
Šef Odseka: prof. dr Tamara Valčić-Bulić
Zamenik šefa: doc. dr Nataša Popović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 73

◦ Odsek za rumunistiku
Šef Odseka: doc. dr Ivana Ivanić
Zamenik šefa: prof. dr Laura Spariosu
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3867, 485-3898

◦ Odsek za rusinistiku
Šef Odseka: prof. dr Janko Ramač
Zamenik šefa: prof. dr Mihajlo Fejsa
Sekretar Odseka:
Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
e-mail: rusinski@ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3891

◦ Odsek za slavistiku
Šef Odseka: prof. dr Marija Stefanović
Zamenik šefa: dr Nataša Ajdžanović
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
 E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 67

◦ Odsek za slovakistiku
Šef Odseka: doc. dr Jasna Uhlarik
Zamenik šefa: dr Daniela Marčok
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 73

◦ Odsek za sociologiju
Šef Odseka: doc. dr Dušan Ristić
Zamenik šefa: doc. dr Jovana Čikić
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3852

◦ Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Šef Odseka: prof. dr Dušanka
Zvekić-Dušanović
Zamenik šefa: prof. dr Isidora Bjelaković
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/459-626, 021/459-275

◦ Odsek za srpsku književnost
Šef Odseka: prof. dr Milivoj Nenin
Zamenik šefa: prof. dr Jasmina Jokić
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3917

 

◦ Sekretar Fakulteta
Mirjana Galonja
Kancelarija: M8
E-mail: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3969

◦ Služba za studentska pitanja i nastavu
Koordinator službe: Željka Nestorović

Kancelarija: P19
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 76
Telefon/faks: +381 21 450 628

◦ Služba za finansijsko materijalne poslove
Šef službe: Miroslav Radeka
Kancelarija: M15
E-mail adresa: racun@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 79, 450 636

◦ Tehnička služba
Šef službe: Miladin Trifković
Kancelarija: M17
E-mail adresa: miladin@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 90, 450 732

◦ Služba za opšte i pravne poslove
Koordinator službe: Mirjana Alanović
Kancelarija: M9
E-mail: alanovic@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3897

◦ Pisarnica Fakulteta
Dejana Rončević Vulanović
Kancelarija: M10
Telefon: +381 21 485 3905
 E-mail: dejana.rvulanovic@ff.uns.ac.rs

◦ Informatička služba
Maja Hovanjski i Zoran Milošević
Kancelarija: M16
Telefon: +381 21 485 3883
E-mail: podrska@ff.uns.ac.rs

◦ Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte
Koordinator službe: Ljiljana Siriški
Kancelarija: M7
Telefon: +381 21 485 3921
E-mail: international@ff.uns.ac.rs

◦ Biblioteka Filozofskog fakulteta
Upravnica Biblioteke: mr Nataša Belić
Kancelarija: 407
E-mail: natasam@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 873; 485 3983    

◦ Portirnica
Telefon: +381 21 485 3988

◦ Kabinet dekana
Isidora Gordić Fisković, šef kabineta dekana
Kabinet: 119
E-mail: dekanat@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 690, 485 3900
Fax: +381 21 450 929

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu