Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet >
STUDENTSKA SLUŽBA – TELEFONI I EMAIL ADRESE:


Radno vreme šaltera od 10:30 do 13:00.
Dežurni šalter od 9:00 do 13:00.

Referent Mirjana Ćeran
telefon: 021/485-3971
Email: mceran@ff.uns.ac.rsmasterstudije@ff.uns.ac.rs
Psihologija, Komparativna književnost sa teorijom književnosti, Rumunski jezik i književnost, Rusinski jezik i književnost, Slovački jezik i književnost i studenti na razmeni

Referent Marko Kačavenda
telefon: 021/485-3971
Email: marko.kacavenda@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Ruski jezik i književnost, Filozofija, Sociologija, Socijalni rad, Sociolog u socijalnoj zaštiti

Referent  Ljiljana Popov
telefon021/485-3972
Email: ljilja.popov@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Engleski jezik i književnost, Žurnalistika

Referent Branislav Smuk
telefon021/485-3973
Email: branislav.smuk@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Pedagogija, Srpska filologija: Srpski jezik i književnost, Srpski jezik u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom, Srpska filologija: Srpski kao strani jezik, Mađarski jezik i književnost, Liderstvo u obrazovanju

Referent Gordana Bursać
telefon 021/485-3970
gordana.bursac@ff.uns.ac.rs i masterstudije@ff.uns.ac.rs
Istorija, Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom, Nemački jezik i književnost, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

Referent za doktorske studije  Jelena Nikić
telefon 021/485-3974

Email: doktorskestudije@ff.uns.ac.rs

Koordinator službe: Željka Nestorović
Email: stsluzba@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 76
telefon/faks: 021/450 628


 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu