Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centri Fakulteta
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Javni uvid - izbor u zvanje
   Javni uvid - sticanje zvanja
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Centri Filozofskog fakulteta

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu postoje sledeći centri:

Centar za jezike
Centar za usavršavanje nastavnika
Centar za sociološka istraživanja
Centar za srpski jezik kao strani
Centar za bihejvioralnu genetiku
Centar za mađarski jezik
Centar za podršku studentima
Pedagoški centar
Centar za istorijska istraživanja
ECDL testni centar
Letnja škola poslovnih veština
International Summer School on European Multilingualism (7-14 July 2018)
International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics (15-19 April 2019)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu