Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
 1 Centar za usavršavanje nastavnika
 1 Centar za podršku studentima  
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Centar za podršku studentima Filozofskog fakulteta

Poziv za evaluaciju rada Centra za podršku studentima Filozofskog fakulteta

Lista vršnjačkih mentora 2018/2019.

Prve ispitne situacije (kolokvijumi) su za vama dragi akademci...Ovo je bila prilika da proverite koliko su funkcionalne i efikasne vaše uhodane strategije učenja i organizovanja...
Vršnjački mentori pozivaju vas da u Centru za podršku studentima (kab. 352) upoznate i isprobate još neke nove tehnike i strategije koje će unaprediti efikasnost vašeg studiranja.

Studija izvodlјivosti o osnivanju Centra za podršku studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Konkurs za prijem volontera u Centar za podršku studentima

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu