Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Javne nabavke male vrednosti

2013.

Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluge odnošenja, presvlačenja i dostave stolica i klupa u vlasništvu Filozofskog fakulteta, redni broj 70/2013.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori

Javna nabavka male vrednosti, nabavka konferencijskih i kancelarijskih stolica za potrebe Filozofskog fakulteta, redni broj 69/2013.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade projekta klimatizacije centralnog depoa knjiga Filozofskog fakulteta.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, usluga stručnog nadzora radova na rekonstrukciji glavnog ulaza u zgradu Filozofskog fakulteta.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, usluga pretplate na stručne časopise i bazu podataka za potrebe odseka i službi Filozofskog fakulteta, redni broj 65/2013
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade projekta izvedenog stanja, predmera i stručnog nadzora za 5. fazu radova na elektroenergetskom sistemu Filozofskog fakulteta, redni broj nabavke 64/2013
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori I
- Pitanja i odgovori II

Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade projekta sanacije krova Filozofskog fakulteta i armirano-betonske konstrukcije, redni broj nabavke 63/2013.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori

Javna nabavka male vrednosti dobara, knjige za potrebe Centralne biblioteke Filozofskog fakulteta, redni broj nabavke 59/2013.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Dopuna konkursne dokumentacije
- Informacija o produženju roka za dostavu ponuda
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Posredovanje pri kupovini avionskih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja u inostranstvo za potrebe Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Toalet papir i papirni ubrusi za potrebe Filozofskog fakulteta
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga osiguranja studenata za školsku 2013/14. godinu
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori

Usluga štampanja časopisa KOD 04 čiji je izdavač Filozofski fakultet
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Izrada, isporuka i ugradnja aluminijumskih portala na zgradi Filozofskog fakulteta
- Konkursna dokumentacija
- Dopuna dokumentacije
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara, izrada, isporuka i montaža kancelarijskog i bibliotečkog nameštaja u zgradi Filozofskog fakulteta
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge, restoranska ishrana polaznika Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije u organizaciji Filozofskog fakulteta
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu