Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
5. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 5. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u ČETVRTAK 29.9.2016. godine sa početkom u 13 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Saveta Filozofskog fakulteta
  2. Usvajanje predloga za izmenu i dopunu finansijskog plana za 2016. godinu
  3. Usvajanje predloga za izmenu i dopunu plana javnih nabavki za 2016. godinu
  4. Donošenje odluke o adaptaciji bašte kantine Filozofskog fakulteta
  5. Donošenje odluke o davanju u zakup prostora za potrebe kantine i fotokopirnice na period od 4 godine
  6. Usvajanje Izveštaja o reviziji fonda monografskih publikacija Seminarske biblioteke Odseka za anglistiku i Predlog publikacija za rashodovanje i otpis
  7. Razno.


Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu