Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
4. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 4. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u SREDU 25. MAJA 2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Saveta Filozofskog fakulteta

2. Usvajanje Cenovnika troškova studija Fakulteta za školsku 2016/17. godinu

3. Usvajanje Pravilnika o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama

4. Izmena i dopuna Cenovnika usluga Centra za jezike Fakulteta

5. Razno.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu