Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Javne nabavke male vrednosti

2018.

◦ Javna nabavka male vrednosti, nabavka i isporuka dobara za potrebe reprezentacije (sitno posluženje i bezalkoholna pića), JN 43/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga pretplate na stručne časopise, periodiku i bazu podataka za 2019. godinu, JN 42/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade predmera i stručnog nadzora radova na sanaciji instalacija u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 41/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o obustavi postupka
- Obaveštenje o obustavi postupka

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga osiguranja studenata, JN 35/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja stranih lektora, 34/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga održavanja higijene u zgradi Filozofskog fakulteta, JN 33/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Pitanja i odgovori
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti usluge osiguranja umetničke zbirke Filozofskog fakulteta, JN 28/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Odluka o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga restoranske ishrane učesnika Letnje škole srpskog jezika i kulture Filozofskog fakulteta, JN 27/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja imovine, lica i poslovanja u objektu Filozofskog fakulteta, JN 23/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade predmera i stručni nadzor za radove na zameni dotrajalih instalacija, JN 22/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Odluka o obustavi postupka

◦ Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne telefonije, JN 20/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Pitanja i sugestije
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Pitanja i sugestije 2
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga čišćenja podnih obloga, stolica i fotelja, uklanjanje grafita sa fasade zgrade Filozofskog fakulteta, JN 19/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga restorana, JN 18/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka dobara male vrednosti, odeća i obuća za potrebe radnika Tehničke službe Filozofskog fakulteta, JN 17/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovrora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga zdravstvenih pregleda i obuke za pružanje prve pomoći, JN 12/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga keteringa za potrebe Filozofskog fakulteta, JN 11/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga čišćenja i održavanja podnih obloga, radnih stolica i fotelja, uklanjanje grafita sa fasade zgrade Filozofskog fakulteta, JN 10/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja, sugestije, odgovori
- Pitanja, sugestije, odgovori II
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti dobara, nabavka i sukcesivna isporuka sredstava za čišćenje i inventara za održavanje higijene zgrade Filozofskog fakulteta, JN 9/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i sugestije
- Pitanja i sugestije II
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda
- Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije
- Pitanja i sugestije III
- Pitanja i sugestije IV
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije II
- Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda II
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

◦ Javna nabavka male vrednosti, usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja stranog državljana, predavača na Filozofskom fakultetu, JN 7/2018.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Odluka o dodeli ugovora
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu