Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta
   Formulari
   Javne nabavke
   Informator o radu

   

Početna > Fakultet >
Javne nabavke male vrednosti

2014.

Javna nabavka male vrednosti, usluga pretplate na stručne časopise za potrebe odseka i službi Filozofskog fakulteta, redni broj nabavke 67/2014.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Dopuna konkursne dokumentacije
- Dopuna konkursne dokumentacije 2
- Dopuna konkursne dokumentacije 3

Javna nabavka male vrednosti, usluga osiguranja studenata u školskoj 2014/2015, redni broj 58/2014.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, redni broj 52/2014, usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja stranih državljana, predavača na Filozofskom fakultetu.
- Poziv za podnošenje ponuda
- Konkursna dokumentacija
- Izmena konkursne dokumentacije

Javna nabavka male vrednosti, redni broj 46/2014, usluga izrade aplikativnog softvera za potrebe Filozofskog fakulteta
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Pitanja i odgovori
- Produženje roka za dostavu ponuda

Javna nabavka male vrednosti, usluga zakupa dva stana za potrebe smeštaja saradnika Konfučijanskog instituta pri Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 44/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, programski informacioni paket, 32/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, redni broj 31/2014 stručni nadzor radova na vizuelnim komunikacijama u zgradi Filozofskog fakulteta
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, redni broj 30/2014, usluga tehničke kontole liftova.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Zahtev za zaštitu prava ponuđača

Javna nabavka male vrednosti, zamena oštećenih stakala (prozori i portali) zgrade Filozofskog fakulteta, redni broj 29/2014.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga održavanja i servisiranja klima uređaja, redni broj 25/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Ispravka konkursne dokumentacije

Javna nabavka male vrednosti, usluga zamene oštećenih stakala (prozori i portali) zgrade Filozofskog fakulteta, redni broj 22/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti, usluga redovnog održavanja računara i računarske mreže Filozofskog fakulteta, redni broj 24/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga dobrovoljnog zdravstenog osiguranja stranaca, redni broj 23/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, programski informacioni paket, redni broj nabavke 21/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga organizovanja stručne ekskurzije studenata Filozofskog fakulteta, redni broj 20/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade predmera i stručnog nadzora za radove na sanaciji električne rasvete u zgradi Filozofskog fakulteta, redni broj 19/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, 16/2014, usluga hitnih intervencija na održavanju zgrade Filozofskog fakulteta
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, usluga poveza knjiga u vlasništvu Biblioteke Filozofskog fakulteta, redni broj 15/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovor

Javna nabavka male vrednosti, nabavka softvera, redni broj 12/2014
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne telefonije 9/2014.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti, usluga izrade idejnog rešenja i glavnog projekta vizuelnih komunikacija u zgradi Filozofskog fakulteta, redni broj 10/2014.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti, redni broj 6/2014, usluga kopiranja i koričenja za potrebe Filozofskog fakulteta.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovor

Javna nabavka male vrednosti, nabavka venecijanera, 3/2014.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Obaveštenje o zaključenom ugovor

Javna nabavka male vrednosti, 4/2014, sitan alat i potrošni materijal za potrebe održavanja zgrade Filozofskog fakulteta.
- Poziv za podnošenje ponude
- Konkursna dokumentacija
- Dopuna konkursne dokumentacije
- Obaveštenje o zaključenom ugovor

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu