Rasporedi
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis

   

Početna >
Studentski WEB servis

Adresa na kojoj se nalaze studentski servisi je:

https://student.ff.uns.ac.rs

Uputstvo za upotrebu studentskih servisa (pdf)

Probleme sa logovanjem na studentski web servis možete prijaviti na sledeće telefone i email adrese referenata u studentskoj službi.

   
    Eduroam WiFi mreža
ECDL sertifikat na FF

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu