Početna >
Vesti

  7. sednica Izbornog veća u 2013. godini
  29.11.2013.

  Objavljen je "Zbornik radova sa Šestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura"
  27.11.2013.

  Treća po redu izložba iz ciklusa „Knjiga kao dar : legati Biblioteke Filozofskog fakulteta“
  27.11.2013.

  U okviru vanrednog časa Kontaktzona 28. i 29. novembra na Odseku za hungarologiju gostuje profesor dr Müller Péter, prodekan Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Pečuju
  26.11.2013.

  Novi broj studentskog časopisa Traf! na slovačkom jeziku
  26.11.2013.

  Izašao je četvrti broj časopisa Čar(b)olog - odseka za slovakistiku
  26.11.2013.

  Počeo kurs persijskog jezika na Filozofskom fakultetu
  25.11.2013.

  Početak kursa persijskog jezika
  22.11.2013.

  Graz International Summer School Seggau 2014
  21.11.2013.

  10. sednica Nastavno-naučnog veća
  20.11.2013.

  U okviru vanrednog časa Kontaktzona 21. novembra u 11 sati na Odseku za hungarologiju gostuje pesnik Oto Fenjveši
  20.11.2013.

  Prezentacija letnjeg programa razmene
  19.11.2013.

  Otvaranje festivala Hajde da te povedem u Austriju
  19.11.2013.

  Hajde da te povedem u Austriju
  14.11.2013.

  Potpisan protokol o saradnji i Ugovor o realizaciji stručne prakse sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu
  13.11.2013.

  PREZENTACIJA PROGRAMA AKADEMSKE MOBILNOSTI (STIPENDIJE ERASMUS MUNDUS) (15.11.2013, FTN)
  12.11.2013.

  Dodela nagrade sa konkursa Nagrada Borivoje Marinković
  12.11.2013.

  Otvoren je konkurs za mobilnost preko programa JoinEU-SEE Penta (rok: 1. februar 2014.)
  12.11.2013.

  Kurs persijskog jezika
  7.11.2013.

  Elektronsko zaduživanje izbornih predmeta za zimski semestar
šk. 2013/14. godine

  7.11.2013.

  Prezentacija programa mobilnosti Global UGRAD
  6.11.2013.

  Raspisan konkurs za dodelu Sakura stipendija 2013-2014
  5.11.2013.

  Campus France Scholarships Presentation (15 November 2013)
  5.11.2013.

  Otvoren je konkurs za mobilnost preko programa Basileus V (rok: 2. februar 2013)
  5.11.2013.

  Prijem studenta prve godine doktorskih studija u šk. 2013/2014. god.
  1.11.2013.

  Nastava na master studijama u školskoj 2013/2014. godini počinje u ponedeljak 4.11.2013. godine
  1.11.2013.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu