Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport
   Studentski WEB servis

   

Početna > Studenti > Rasporedi >
Rasporedi predavanja

Raspored po studijskim programima i po predmetima - zimski semestar 2019/20.

Raspored predavanja za zimski semestar školske 2019/2020. godine za osnovne studije:
   
Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za medijske studije Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za pedagogiju
Odsek za psihologiju
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa
    - Srpska filologija - Srpski jezik i književnost
    - Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom
drugom stranom filologijom Odsek za srpsku književnost
(francuski, nemački, ruski) Strani jezici po izboru


Raspored predavanja za zimski semestar školske 2019/2020. godine za master studije:
   
Odsek za anglistiku Odsek za romanistiku
Odsek za filozofiju Odsek za rumunistiku
Odsek za germanistiku Odsek za rusinistiku
Odsek za hungarologiju Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju Odsek za slovakistiku
Odsek za komparativnu književnost Odsek za sociologiju
Odsek za medijske studije
Odsek za pedagogiju
Odsek za srpsku književnost
Odsek za psihologiju Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Socijalni rad
Sociologija u socijalnoj zaštiti
Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje
- Srpska filologija
- Srpska filologija: Srpski kao strani

Raspored predavanja za zimski semestar školske 2019/2020. godine za doktorske studije:
   
Filozofija Pedagogija
Istorija Psihologija
Jezik i književnost Sociologija
Metodika nastave  
   

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu