Rasporedi
  Predavanja
  Konsultacije
  Kolokvijumi
  Ispiti
   Oglasne table
   Organizacije
   Aktivnosti
   Listovi
   Sport

   

Početna > Studenti > Rasporedi > Predavanja >
Strani jezici po izboru

Raspored predavanja i raspored studenata po grupama za zimski semestar 2014/2015. godine.

Engleski jezik po izboru Rumunski jezik po izboru
Francuski jezik po izboru Rusinski jezik po izboru
Grčki jezik po izboru Ruski jezik po izboru
Italijanski jezik po izboru (A, B, C, D, SY) Slovački jezik po izboru
Kineski jezik po izboru Španski jezik po izboru
Mađarski jezik po izboru Srpski jezik kao strani
Nemački jezik po izboru Turski jezik po izboru
Poljski jezik po izboru, A2.1 Persijski jezik po izboru
Portugalski jezik po izboru  

Spisak studenata raspoređenih na strane jezike

Za sva pitanja i dodatna obaveštenja u vezi sa rasporedom i početkom nastave studenti treba da se obrate koordinatoru za jezik na koji su raspoređeni, a to su:

Engleski jezik
Dr Danijela Prošić Santovac,  d.prosic.santovac@gmail.com

Francuski jezik
Mr Ivana Vilić, ivavilic@yahoo.fr

Italijanski jezik
Dr Kristijan Eker, christian.eccher@tiscali.it

Španski jezik
Ma Sanja Maričić, maricic.sanja@gmail.com

Ruski jezik
Katja Juršić Huzjan, huzjan@eunet.rs

Nemački jezik
Ana Stipančević, stipancevic.ana@gmail.com

Mađarski jezik
Prof. dr Edita Andrić, andrice@sbb.rs

Slovački jezik
Zuzana Tirova, zuzana.tyrova@gmail.com

Rumunski jezik
Mr Rodika Ursulesku-Miličić, rodika1969@gmail.com

Grčki jezik
Hristos Pantazidis, cpantazidis65@gmail.com

Poljski jezik
Miloš Valigurski, slovensko@poczta.onet.pl

Rusinski jezik
Prof. dr Mihajlo Fejsa, fejsam@gmail

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu