Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Zoran Paunović

Kontakt
◦ Kabinet: 232
◦ e-mail: zoran.paunovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ profesor engleskog jezika i književnosti, Filološki fakultet, Beograd, 1985.
◦ magistar filoloških nauka, Filološki fakultet, Beograd, 1989;
naslov magistarskog rada: Motiv hajke u ‘zabavnim romanima' Greama Grina
◦ doktor književnih nauka, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 1995;
naslov doktorske disertacije: Suočavanje pripovedača sa žanrovskim okvirima: američki romani Vladimira Nabokova

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ britanska književnost XX veka
◦ savremena američka proza
◦ popularna kultura i kulturološke studije
◦ prevođenje

Bibliografija
Knjige
1. Gutači blede vatre (Američki roman Vladimira Nabokova) Prosveta, Beograd, 1997, 400 str.
2. Istorija, fikcija, mit (Eseji o angloameričkoj književnosti), Geopoetika, Beograd , 2006, 215 str.

Priređene knjige
1. Džejms Džojs, Uliks (prevod, komentari i pogovor), prvo izdanje CID, Podgorica, 2001; drugo izdanje Geopoetika, Beograd , 2003.
2. Džordž Gordon Bajron, Čajld Harold (prevod s engleskog Nataša Tučev), Redaktura prevoda, predgovor, pogovor i biografske napomene Zoran Paunović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd , 2005.
3. Vladimir Nabokov, Volšebnik i druge priče , Izbor pripovedaka, redaktura prevoda, predgovor i bibliografske napomene Zoran Paunović, Srpska književna zadruga, Beograd, 2005.

Naučni i stručni radovi, predgovori i pogovori
1. "'Zabavni romani' Greama Grina od 1932-1940: umetnička nadgradnja 'zabavne književnosti'", Letopis Matice srpske, knj. 445, sv. 5, Novi Sad , maj 1990, str. 766-789.
2. “Opora nostalgija Džejmsa Džojsa”, predgovor zbirci pripovedaka: Džejms Džojs, Dablinci , Nolit, Beograd , 1995, str. 7-23.
3. “Povratak u 'Pustu zemlju'”, predgovor romanu: Ivlin Vo, Povratak u Brajdshed, Nolit, Beograd , 1996, str. 7-17.
4. “Porodična hronika kao istorija romana: Ada Vladimira Nabokova, Reč , Beograd , br. 25, septembar 1996, str. 81-89.
5. “Dorijan Grej, sto godina kasnije”, predgovor romanu: Piter Akrojd, Poslednji testament Oskara Vajlda , Klio, Beograd , 1996, str. 5-10.
6. “Trevor i Felisija, između Irske i Engleske”, predgovor romanu: Vilijam Trevor, Felisijino putovanje , Nolit, Beograd , 1997, str. 5-18.
7. “Jejts i Irska: mit, ideologija, tradicija”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu , Knjiga XXXIV, Novi Sad , 1996, str. 83-91.
8. “The Undeniable Truth of Imaginary Biography”, rad objavljen u zborniku: Symposium Language and Literature at the End of the Twentieth Century, Collection of Papers , Podgorica, 1997, pp. 351-361.
9. “Varljivi realizam Grinlenda”, pogovor zbirci pripovedaka: Gream Grin, Osećanje stvarnosti , “Klio”, Beograd , 1997, str. 124-130.
10. “Rani jadi Dejvida Herberta Lorensa”, predgovor zbirci pripovedaka: Dejvid Herbert Lorens, Pruski oficir , Nolit, Beograd , 1997, str. 7-22.
11. “Estetika i etika Harvudovog pozorišta”, predgovor knjizi: Ronald Harvud, Drame , Nolit, Beograd , 1997, str. 7-20.
12. “Nestašna olovka Luisa Kerola”, pogovor romanu: Luis Kerol, Alisa u zemlji čuda , Matica srpska, Novi Sad , 1998.
13. “Vonegatov testament”, pogovor romanu: Kurt Vonegat, Hokus pokus , Klio, Beograd , 1998, str. 319-323.
14. “Postmoderni roman: granice pojma”, Letopis Matice srpske , knj.462, sv. 3, septembar 1998, str. 319-324.
15. “Engleska kao 'Srce tame'”, pogovor romanu: Kristofer Houp, Najmračnija Engleska , Klio, Beograd , 1998, str. 307-311.
16. “Interdisciplinarni pristup u nastavi Britanskih studija”, Godišnjak Filzozofskog fakulteta u Novom Sadu , br. 26, 1999, str. 85-89.
17. “Jedanaesto poglavlje Barnsove istorije”, pogovor romanu: Džulijan Barns, B odljikavo prase , “Nezavisni”, Novi Sad , 1999, str. 133-137.
18. Pogovor romanu: Vladimir Nabokov: Pogledaj arlekine , Prometej, Novi Sad , 1999, str. 361-372.
19. “British Cultural Studies: the possibility of and necessity for an interdisciplinary approach”, The Third Central European Teacher Education Conference , (Zbornik radova), Prag, 1999, str. 18-20.
20. “Džojsov Dablin: simbol zatočeništva i metafora slobode”, Dnevnik , Novi Sad , dodatak “Kultura, nauka, umetnost”, br. 1040, 20. septembar 2000, str. 14 (Tekst izlaganja sa skupa “Doživljaj prostora u književnosti i umetnosti”, održanog 7. septembra 2000. godine u okviru Kolonije književnika u Kanjiži)
21. “Estetski kognitivizam Gordona Greama”, pogovor knjizi Filozofija umetnosti Gordona Greama, Klio, Beograd , 2001, str.255-258.
22. “ Uliks Džejmsa Džojsa: mitska uzvišenost trivijalnog”, pogovor romanu: Džejms Džojs, Uliks , CID, Podgorica, 2001, str. 745–767.
23. “Harvudov Kvartet : pobuna protiv umiranja svetlosti”, pogovor drami: Ronald Harvud, Kvartet , Besjeda, Banja Luka , 2001. godine, str. 5-9.
24. “Džojsov Uliks : veličanstveni poraz ili Pirova pobeda?”, Polja , januar-februar 2001, Novi Sad , str.11-18.
25. Evrofobija u Andrićevoj Travničkoj hronici , Zbornik radova sa književne radionice “Moja privatna Evropa”, održane decembra 2000. godine u Beogradu, u štampi (11 kucanih strana). Krajina, Banja Luka, br. 3, leto 2002, str. 165-174.
26. "Drama Edvarda Bonda: Tragičnost apsurda i apsurdnost tragedije", predgovor knjizi Edvard Bond, "Jedanaest majica", Besjeda, Banja Luka , 2001, str. 5-10
27. " Mobi Dik: Ep o neuhvatljivom", pogovor knjizi Herman Melvil, Mobi Dik, Mono & Mañana, Beograd , 2001, str. 537-540.
28. "Razaranje istorije po Martinu Ejmisu", pogovor knjizi Martin Ejmis, Putokaz vremena , Klio, Beograd , 2001, str.165-169.
29. "Klin, ili svet bez boga", predgovor knjizi Sajmon Dej, Klin , Besjeda, Banja Luka , 2002, str. 7-10.
30. “Tmina i svetlost Srca tame ” (pogovor knjizi: Džozef Konrad , Srce tame , Stilos, Novi Sad , 2002.
27. “Popular Fiction as a Literary and Cultural Phenomenon”, Knj iževna kritika danas (zbornik u čast 25 godina Instituta za strane jezike u Podgorici), Podgorica 2004, str. 233-246.
28. “Glasovi epohe”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik , knjiga 52 (2004), sveska 1, Novi Sad , 2004, str.226-228.
29. “Paralelni sveto vi Vladimira Nabokova”, Polja , Novi Sad , br. 436, novembar-decembar 2005, str. 104-110.
30. “ Uliks. Prevod?”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik , knjiga 52 (2004), sveska 2, Novi Sad , 2004, str. 435-442.
31. “Kako čitati prevod”, poglavlje u knjizi Kako čitati: o strategijama čitanja tragova kulture, prir. Saša Ilić, Narodna biblioteka Srbije, 2005. str. 112-128.
32. “Endi Vorhol i Lu Rid: zavodljive dubine baršunastog podzemlja”, Polja , godina LI, broj 438, mart-april 2006, Novi Sad , str. 82-86. (objavljeno i u listu Vreme , br. 792, Beograd , 9. marta 2006, str. 52-55.)
33. “ Povratak Harolda Pintera: realizam i apsurd”, Letopis Matice srpske, knj. 477, sv. 5, maj 2006, Novi Sad , str. 807-813.
34. “ Predgovor srpskom izdanju” knjige: A. Nikolas Farnjoli i Mišel P. Gilespi, D žejms Džojs od A do Ž , Agora, Zrenjanin, 2006, str. 10.
35 “Kola či i pivo, šešir i gitara, zločin i kazna ” (o Steriji i Šekspiru). Scena , godina XLII, broj 1, januar mart 2006, Novi Sad , 2006.

Prigodni članci, eseji, prikazi
1. "Kapetan i neprijatelj - novi antipodi Grinove večne metafore", Mostovi , Beograd , sv. III (jul-septembar) 1989, str. 239-240.
2. "Bekstvo od potere", Dnevnik , Novi Sad , br. 15599, 4. april 1990 (povodom otvaranja izložbe posvećene Greamu Grinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu).
3. "Poslednja reč", Dnevnik , Novi Sad , br. 15967, 10. april 1991 (povodom smrti Greama Grina).
4. "Odraz u vodi", Dnevnik , Novi Sad , br. 16221, 25. decembar 1991 (povodom pedesetogodišnjice smrti Virdžinije Vulf).
5. "Sanjari osudjeni na poraz", Dnevnik , Novi Sad , br. 16803. 22. septembar 1993. (povodom desetogodišnjice smrti Tenesija Vilijamsa)
6. "Pisac Gospodara muva ", Dnevnik , Novi Sad , br. 16831, 20. oktobar 1993 (povodom smrti Vilijama Goldinga)
7. “Neposlušna deca istorije” (prikaz romana Dom Ronalda Harvuda), Reč , br. 31, Beograd , mart 1997, str. 97-99.
7(a) “History's Disobedient Children” (on Ronald Harwood's novel Home ), Serbian Literary Magazine , No.1, Belgrade , 1997, pp.148-152.
8. “Slučaj Čarlsa Kinbota, ili, Kreativni parazitizam tumača književnog dela”, Nedeljni dnevnik , br. 42, Novi Sad , 11. jul 1997, str. 32-33.
9. “Baštovani, ubice i učitelji” (o savremenoj britanskoj književnosti), Politika , Dodatak “Kultura, umetnost, nauka”, Beograd , 2. avgust 1997, str. 26.
10. “Tragedije svakodnevice” (prikaz zbirke pripovedaka Rujevina San Pjetra Vilijama Trevora) Demokratija , Beograd , 4-5 oktobar 1997, str. 3.
11. “Veseli pakao mrtvačke svadbe” (prikaz romana Svadbeni marš Lasla Blaškovića), Demokratija , Beograd , 28. novembar 1997, str. 4.
12. “Sumnje i nade Tomasa Eliota” (Prikaz knjige: T. S. Eliot, Pesme ), Knjige , br.1, oktobar 1998.
13. “Klanica XX veka” (o stvaralaštvu Kurta Vonegata), Politika , Dodatak “Kultura, umetnost, nauka”, godina XLII, broj 51, Beograd , 3. april 1999. godine.
14. “Povest o čistoj duši” (Pogled na savremenu britansku književnost, povodom romana Najmračnija Engleska Kristofera Houpa), Politika , Dodatak “Kultura, umetnost, nauka”, godina XLII, broj 44, Beograd , 13. februara 1999.
15. “Važno je zvati se Bili” (Šekspir u Engleskoj danas), Nezavisni , br. 314, Novi Sad , marta 1999, str. 36-37.
16. " Novi pejzaži starog kraljevstva" (Savremeni britanski roman), Vreme , Beograd , 25. oktobar 2001, str.39-41.
17. "U zlaćanoj senci Lolite" ( Volšebnik Vladimira Nabokova), Dnevnik , Novi Sad , 5. septembar 2001, str.7.
18. "Lozinka gluvonemog poglavice" (Povodom smrti Kena Kisija), Ekspres politika, Beograd , 13. novembar 2001, str.10.
18. "Kako sam prevodio Uliksa ", Književni magazin , br. 4, Beograd , oktobar 2001, str.16-17.
19. “Antiutopijska vizija sveta” (o romanima Martina Ejmisa), Dnevnik , Novi Sad , 10. februara 2002, str. 7.
20. “Potraga za vlastitim identitetom” (o romanu Putokaz vremena Martina Ejmisa), Dnevnik , Novi Sad , 11. februara 2002, str. 9.
21. “Ćutanje ili govor noža i puške” (o dramskom stvaralaštvu Edvarda Bonda), Dnevnik , Novi Sad , 4. mart 2002, str. 11.
22. “Stazama Leopolda Bluma”(o romanu Uliks Džejmsa Džojsa), Reporter , Beograd , br. 216, 11. jun 2002, str. 45-48.
23. “Složena kardiologija tame” (o romanu Srce tame Džozefa Konrada) Reporter , Beograd , br. 234, 15. oktobar 2002, str. 52-55.
24. “U košmaru istorije”(o romanopiscu Greamu Sviftu), Vreme , Beograd , br. 646, 22. maj 2003, str. 41-42.
25. “Ko je ukrao Dolores Hejz” (o Vladimiru Nabokovu i prevodu Ade na srpski), Vreme , Beograd , br.656, 31. jul 2003, str. 39-40.
26. “Krasni novi svet” (prikaz knjige Engleski pesnici dvadesetog veka (1914-1980) Svetozara Koljevića, Politika , dodatak “Kultura, umetnost, nauka”, Beograd , 26. jul 2003, str. V 3.
27. “Antologija savremene britanske priče” (priredili: Zoran Paunović i Uroš Zeković. Uvodna reč: Zoran Paunović), Ars (časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja), godina VIII, broj 1-2, 2003, str. 35-120.
28. “O životu i delu Džordža Gordona Bajrona”, Dnevnik (nedeljni dodatak), Novi Sad , 18. januar 2004.
29. “Najgori od svih mogućih svetova” (o životu i delu Džordža Gordona Bajrona), Dnevnik (nedeljni dodatak), Novi Sad , 25. januar 2004, str.6-7.
30. “Život je san – poezija jedina stvarnost” (o životu i delu Džordža Gordona Bajrona), Dnevnik (nedeljni dodatak), Novi Sad , 1. februar 2004, str.6-7.
31. “Gvozdena vrata percepcije” (o poeziji Džima Morisona), Vreme , Beograd , br. 674, str. 54-56, 4. decembar 2003.
32. “Poslednji tramvaj preko Trešnjevke” (o poeziji Branimira Štulića), Vreme , Beograd , br. 687, 4. mart 2004, str. 55.
33. “Susret na Dan Leopolda Bluma” (Jedan vek Uliksa ), Vreme , Beograd , br. 702, 17. jun 2004, str. 44-46.
34. “Pojmovnik”, Povelja , Kraljevo, 1/2004, godina XXXIV, str. 176-181.
35. “Kažu da je Nora bila pekareva kći” (povodom godišnjice Uliksa ), ART 32 (Revija za kulturu), Čačak, br. 9, 2004, str. 31-35.
36. “Buka u glavi, duh u vremenu” (o stvaralaštvu savremenog američkog romansijera Dona De Lila, Vreme , Beograd , br. 713, str. 48-50.
37. “Eksplozija stvarnosti” (prikaz knjige Svetozara Koljevića Engleski romansijeri dvadesetog veka (1914-1960) . Politika , dodatak “Kultura, umetnost, nauka”, Beograd , 25. septembar 2004, str. V.
38. “Romantični gusari i okrutni dečaci” (prikaz knjige Roberta Luisa Stivensona Ostrvo s blagom, Vreme , Beograd , br. 734, 27. januar 2005, str. 38-40.
39. “Snaga i nemoć pripovedanja” (prikaz knjige Hjuga Hamiltona Pegavi ljudi ), Vreme , Beograd , br. 748, 5. maj 2005, str. 52-53.
40. “Tebi, moja Dolores”, Vreme , Beograd , br. 760, 29. jul 2005.
41. “Odavde niko ne izlazi živ”, Vreme , Beograd , br. 769, 29. septembar 2005, str. 50-52.
42. “Proza mora biti čist pesnički ćar” (razgovor sa Laslom Blaškovićem), Srpski književni magazin , br. 51, Beograd , septembar 2005, str. 18-21.
43. “Groznica za Borisa Davidovi ča ”, ( o knjizi Blaženi izgnani , pravde radi Đorđa Randelja), Književni magazin , br. 57, mart 2006, str. 49 -50.
46. “Dan posle sutra” (o Donu DeLilu i Polu Osteru) , Vreme , br. 834-835, Beograd , 28. decembar 2006, str. 70-74.

Prevodi (izbor)
1. Vladimir Nabokov, Pogledaj arlekine , Prometej, Novi Sad , 1999. (Nagrada Društva kjiževnika Vojvodine za najbolji prevod godine).
2. Vilijam Trevor, Felisijino putovanje (prevod, sa Ivanom Đurić-Paunović), Nolit, Beograd , 1977. (Nagrada “Miloš N. Đurić” za najbolji prevod godine; Nolitova nagrada).
3. Džozef Konrad, Srce tame , Nolit, Beograd , 1999.
4. Kurt Vonegat, Hokus pokus , Klio, Beograd , 1998.
5. Džulijan Barns, Bodljikavo prase , Nezavisni, Novi Sad , 1999.
6. Robert Bloh, Psiho , Solaris, Novi Sad , 1996.
7. Pol Oster, “Duhovi”, u: P. Oster, Njujorška trilogija, Geopoetika, Beograd, 1998, str. 121-177.
8. Gordon Gream, Filozofija umetnosti , Klio, Beograd , 2000.
9. Vudi Alen, Kratak, ali koristan vodič kroz građansku neposlušnost (prevod, str. 5-63), Solaris, Novi Sad , 1996.
10. Siril Konoli, “Prevrat u modernoj poeziji” i “T. S. Eliot”, u: T. S. Eliot, Pesme , Srpska književna zadruga, Beograd , 1998, str. VII-XXVI.
11. Elis Borčard Grin, Filozofija tišine , Geopoetika, Beograd , 2001.
12. Džon Fisk, Popularna kultura , Klio, Beograd , 2001.
13. Vladimir Nabokov, Prozirne stvari , Plato, Beograd , 2004.
14. Pol Oster, Knjiga opsena (sa Ivanom Đurić Paunović) Geopoetika, Beograd , 2003.
15. Don DeLilo, Kosmopolis , Geopoetika, Beograd , 2004.
16. Nabokov-Vilson: Pisma 1940-1971 , CID, Podgorica, 2005.
17. Don DeLilo, Bodi Artist , Geopoetika, Beograd , 2005.
18. Džulijan Barns, Sto od limunovog drveta (sa Ninom Ivanović i Ivanom Đurić Paunović), Beograd, 2005.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu