Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Viktorija Krombholc

Kontakt
◦ Kabinet: 242
◦ e-mail: viktorija.krombholc@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ 2005. godine – diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Engleski jezik i književnost, zvanje: profesor engleskog jezika i književnosti

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Savremena engleska i američka književnost
◦ Prevođenje

Bibliografija
Članci i izlaganja na naučnim skupovima
- “Characterization in Harry Potter I-III”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXII, Novi Sad, 2007, str. 753-767.
- “Alienated Kin – Song of Solomon and One Hundred Years of Solitude”, izlaganje na konferenciji ELLSSAC, Filološki fakultet, Beograd, 7-9. 12.2007.

Objavljeni prevodi
- Džon Hartli (ur.), Kreativne industrije (sa Danijelom Mihić i Tomislavom Bukatarevićem), Clio, Beograd, 2007.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu