Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Olga Panić - Kavgić

Kontakt
◦ Kabinet: 231
◦ e-mail: olgapk@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Engleski jezik i književnost), 2001.
◦ Magistarska diploma, Filozofski fakultet Novi Sad.
Naslov rada: Semantičko-pragmatička recepcija anglicizama u srpskom jeziku, 2006.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ pragmatika
◦ semantika
◦ gramatika
◦ prevođenje
◦ kontaktna lingvistika

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici
◦ Koliko razumemo nove anglicizme, Zmaj, Novi Sad, ISBN 86-489-0542-7, 2006, 152 str.
Naučni članci
◦ (1997). „Uporedna analiza grešaka u prevodima originalnog i piratskog izdanja filma“. Jezičke mene i život reči, Petničke sveske br. 40
◦ (2003). “Brand Names: a Linguistic Phenomenon”. SKY Journal of Linguistics 2003, Helsinki: 247–251
◦ (2004). “Brand Names: How They Are Made and What They Are Made for”. BAS – British and American Studies 10, Timioşara: 285–291
◦ (2005). “Expressing Unreality in English and Serbian: the Subjunctive Mood in English and its Functional Equivalents in Serbian”. Studies in Contrastive Grammar 3, Pitesti: 24–41
◦ (2005). „Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora”. Philologia 3, Beograd: 19–25. (u koautorstvu s G. Lalić i T. Prćićem)
◦ (2006). “How Speakers of Serbian Understand Anglicisms: Some Empirical Evidence”. Proceedings from the International Conference ELLSii 75, – English Language and Literature Studies: Interfaces and Intergrations, Vol. 1, Beograd: 261–273

Prevodi (knjige/članci)
◦ (2001). M. Vojnović. Sombor. Publikum, Sombor.
◦ (2002). Katalog 47. Sterijinog pozorja. Sterijino pozorje, Novi Sad. (sa A.
Kavgićem).
◦ (2004). M. Grujić. Novi Sad. Aurora, Prometej, Novi Sad. (sa V. Dragojlov i A.
Kavgićem).
◦ (2004). Grupa autora. Žensko veče u hotelu Finbar. Clio, Beograd. (pripovetka „Soba
102”).
◦ (2005). M. Vojnović. Sombor: plan grada. Publikum, Sombor.
◦ (2005). V. Panić. Dan Zdravstvenog centra „Dr Radivoj Simonović” u Somboru –
24. maj 1925. Publikum, Sombor. (sažetak).
◦ (2005). M. Milić-Apostolović. Bojanka – Colouring Book (Wolfgang Amadeus Mozart, Hans Christian Andersen). SOŠO „Milan Petrović”, Novi Sad.
◦ (2007). M. Milić-Apostolović. Bojanka – Colouring Book (Edvard Grieg), Teslart, Novi Sad.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu