Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Maja Bjelica Andonov

Kontakt

 • Kabinet: 242
 • e-mail: bjelicamaja@ff.uns.ac.rs
 • telefon: 459-483

Akademska karijera

 • 2011. godine - izbor u zvanje lektora za Engleski jezik i lingvistiku, na predmetu Engleski jezik po izboru, Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 2010. godine - upisane doktorske studije Jezika i književnosti, modul Jezik
 • 2010. godine - diplomirani filolog (anglista) - master, Filozofski fakultet u Novom Sadu; naslov teze: Characteristics of Speech Rhythm in English and Serbian
 • 2009. godine - reizbor za saradnika u nastavi na predmetu Engleski jezik po izboru, Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 2008. godine - izbor za saradnika u nastavi na predmetu Engleski jezik po izboru, Odsek za anglistiku, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • 2007. godine - diploma profesora engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Oblasti interesovanja i istraživanja

 • fonetika i fonologija
 • generativna sintaksa
 • kontaktna lingvistika
 • primenjena lingvistika

Saopštenja

 • Bjelica M. i Ivšić K. (2010). „The Name of the Game is – English: upotreba specijalno dizajniranih kompjuterskih igrica u nastavi engleskog jezika“. 8. konferencija ELTA (EnglishLanguageTeachingAssociation). 7-9. maj 2010. Beograd
 • Bjelica M. (2011). „Phonological and morphological adaptation of English words in the TV show Život u trendu“. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT). 19. mart 2011. Novi Sad

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu