Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Ivana Đurić-Paunović

Kontakt
◦ Kabinet: 226
◦ e-mail: ivana.djuric.paunovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 459-483

Akademska karijera
◦ profesor engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1992.
◦ magistar filoloških nauka, Filološki fakultet, Beograd, 1997.
Tema magistarskog rada: Elementi fantastike i naučne fantastike u pripovednoj prozi Edgara Alana Poa
◦ „Osterova Amerika: hronotopske odlike književnog konstrukta Novog sveta“, doktorska teza odbranjena na Filološkom fakultetu u Beogradu 2008.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ savremena američka proza
◦ britanska književnost XX veka
◦ postmoderna teorijska misao
◦ prevođenje

Bibliografija

Monografije, udžbenici, priručnici
- E.A.Po: F/SF Elementi fantastike i naučne fantastike u pripovednoj prozi Edgara Alana Poa, Novi Sad: Solaris, 2007 ISBN 978-86-7560-056-5
- Englesko-srpski rečnik, (koautorstvo sa Svetozarom Koljevićem), Matica srpska Novi Sad, 1999.
- Englesko-srpski rečnik, dopunjeno izdanje (koautorstvo sa Svetozarom Koljevićem), Prosveta, Beograd, 2002.

Članci i izlaganja na naučnim skupovima
- ’’Detectives by Chance: Humbert Humbert and Daniel Quinn in Search for Narrative’’. British and American Studies, Timisoara: Timisoara University Press. Vol. XV, 2009. 143-152. (u koautorstvu s Bojanom Vujin) ISSN 1224-3086
- „Откривање Америке у Месечевој палати Пола Остера“, Jезици и културе у контакту: zbornik radova. Institut za strane jezike, Podgorica 2009. str.219-225 ISBN 978-86-85263-07-1
- „Filmska iluzija u funkciji književnog dela: Knjiga opsena Pola Ostera “, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXIV-1, Novi Sad 2009, str.249-259
- The Manuscript Chronotope in Paul Auster’s Fiction’ саопштење на међународној конференцији HUSSE-9, Pečuj, Mađarska, 22-24. Januar, 2009
- Translating Class, saopštenje na međunarodnom skupu Susret kultura, Novi Sad, 1. 12. 2009. (u koautorstvu s Terensom Mekenenijem)
- „Nađeno u prevodu: mapiranje sociokulturnog konteksta u nastavi književnosti i prevođenja“, saopštenje na III međunarodnom kongresu primenjene lingvistike, Novi Sad, 1. 02. 2010. (u koautorstvu sa Zoricom Đergović-Joksimović)
- Tranzicija i zli drugi: mračna strana viktorijanskih anđela, saopštenje na konferenciji Jezik, književnost, promene, Niš 23-25.IV 2010. (sa Zoricom Đergović-Joksimović)
- „Engleska, Amerika i Njegoš“, Zbornik Matice srpske za književnost, Novi Sad, 2000. knjiga XLVIII, sv. 1, 216-222.
- “Priroda fantastičkog u delu Edgara Alana Poa”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXIV, Novi Sad , 1998, str. 89-97.
- “Prevođenje imena junaka crtanih filmova i stripova”, Folklor u Vojvodini, sv. 10, Novi Sad, 1998, str. 79-84.
- “Časovi proseminara na studijama anglistike – dometi i mogućnosti”, Interkatedarska konferencija anglista Jugoslavije, Nikšić, april, 1998. str. 45-50.
- „Primarna recepcija i određenje žanra: Pad kuće Ašera E.A. Poa i fantastička književnost“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXIV, Novi Sad, 1996, 103-106.
- “Mit o fatalnoj ženi u pripovetkama Edgara Alana Poa”, Mit, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996, str. 457-479.
- “Istraživački mikroprojekti u nastavi prevođenja”, izlaganje na skupu Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Beograd, 6-7. april, 2006.

Prevodi
- Vladimir Nabokov, “ Admiralitetska igla ”, u: Vladimir Nabokov, Istrebljivanje tirana , Solaris, Novi Sad , 1994, str. 147-162.
- Klajv Barker, Kradljivac večnosti , Solaris, Novi Sad , 1995, 203 strane.
- Vilijam Trevor, Felisijino putovanje (sa Zoranom Paunovićem), Nolit, Beograd , 1997. (Nagrada “Miloš N. Đurić ” za najbolji prevod u 1997. godini, Nolitova nagrada za najbolji prevod u 1997. godini), 282 strane.
- Pol Oster, Grad od stakla (u: Njujorška trilogija), Geopoetika, Beograd , 1998, str. 7-120.
- En Enrajt, “Stari plam” (u: Hotel Finbar), Klio, Beograd , 1998, str. 197-222.
- Džozef Konrad, Dvoboj, Nolit, Beograd, 1999, 110 strana.
- Pol Oster, Mesečeva palata, Geopoetika, Beograd, 1999, 268 strana, (nagrada Društva književnika Vojvodine za prevod godine; nagrada Udruženja književnih prevodilaca “Gordana B. Todorović”, za prevod s engleskog jezika dela američkog autora).
- Pol Oster, Otkrivanje samoće, Geopoetika, Beograd, 2000, 171 strana.
- Džulijan Barns, Troje, Geopoetika, Beograd, 2000, (nagrada Udruženja književnih prevodilaca Srbije, “Gordana B. Todorović”, za prevod dela britanskog autora), 204 strane.
- Zoran Božović, Razgovori o likovnoj umetnosti, Beopolis, Beograd, 2001, 93 strane. (prevod na engleski)
- Vilijam Trevor, “Prijateljstvo”, Letopis Matice srpske, god. 177, knj.467, sv.4, 2001, str. 472 -487.
- Džulijan Barns, Ljubav, itd., Geopoetika, Beograd , 2001, 185 strana.
- Pol Oster, Levijatan, Geopoetika, Beograd, 2002, 227 strana.
- Pol Oster, Knjiga opsena, Geopoetika, Beograd , 2003, 249 strana.
- Anđela Karter, Sadovska žena (odlomak), Polja, 2003.
- Dermot Bolger (priređivač; srpsko izdanje priredila Ivana Đurić Paunović), Žensko veče u Hotelu Finbar, Clio, Beograd, 2004, 253 strane.
- Pol Oster, Proročka noć, Geopoetika, Beograd, 2004, 206 strana.
- Džulijan Barns, Sto od limunovog drveta (sa Ninom Ivanović i Zoranom Paunovićem), Geopoetika, Beograd, 2005, 212 strana.
- Pol Oster, Bruklinska revija ludosti, Geopoetika, Beograd, 2005, 275 strana.
- Džulijan Barns, Artur i Džordž (sa Ninom Ivanović), Geopoetika, Beograd, 2006, 473 strane.
- Martin Vodel, Bravo, mali medo, Beli put, Beograd, 2006, 30 strana.
- Sem Makbretni, Pogodi koliko te volim, Beli put, Beograd, 2006, 30 strana.
- Mara Bergman, Nik Mek ima sreće, Kreativni centar, Beograd, 2006, 63 strane.
- Pol Oster, Putovanja u skriptorijum, Geopoetika, Beograd, 2006, 140 strana.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu