Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Anglistika >
Elizabeth Salmore

Kontakt
◦ Kabinet: 226
◦ e-mail: elizabeth.salmore@ff.uns.ac.rs
◦ telefon:

Akademska karijera
◦ 2011. godine - MA TESOL, Teaching Track, The New School, New York, NY, USA
◦ 2005. godine – izbor u zvanje stranog lektora za Engleski jezik i linguistiku na predmetu napredne jezičke veštine, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2001. godine - B.A. History, Certificate in International Relations, University of Rochester, Rochester, NY, USA

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ EAP
◦ Academic Writing
◦ Plagiarism

Saopštenja
◦ Salmore, E (2013). “Plagiarism, NNES writers and possible strategies for a Serbian context”. English Language and Literatures Today (ELALT). 16. mart 2013. Novi Sad

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu